Aktualności
Kurs dla ceremoniarzy

Kurs dla ceremoniarzy

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje roczny kurs dla ceremoniarzy parafialnych. Uczestniczyć w nim mogą członkowie służby liturgicznej, uczniowie pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i starsi.

Przyjmowani będą jedynie chętni posłani przez swoich duszpasterzy. Całość kursu będzie ukierunkowana na przygotowanie liturgiczne ceremoniarzy. Przez wykłady z teologii liturgii zostaną oni wprowadzani we właściwe rozumienie i przeżywanie Misterium Zbawczego Chrystusa. Kurs obejmie również zajęcia wprowadzające w rozumienie sakramentów Kościoła oraz zajęcia z teologii biblijnej, nie będzie obejmował jedynie zajęć szkolących wykonywanie funkcji liturgicznych. Zajęcia zaplanowano na pięć weekendowych zjazdów odbywających się w Domu Ruchu Światło-Życie MORIA, al. Kościuszki 21b w Łukowie. Rozpoczynać się one będą w piątki, o 18.00 a kończyć w niedziele, ok. 14.00  Terminy zjazdów: 21-23 października, 25-27 listopada, 27-29 stycznia, 24-26 lutego, 31 marca – 2 kwietnia. Zgłoszenia – do 18 października pod adresem matthaioss@gmail.com lub nr. tel. 515-998-664.

JAG