Aktualności
Łączą siły

Łączą siły

Działania na rzecz popularyzacji historii i techniki wojskowej to cele porozumienia zawartego pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych i Stowarzyszeniem „Aeroklub Orląt”.

22 stycznia umowę o współpracy sygnowali dyrektor muzeum Paweł Pawłowski oraz prezes aeroklubu Adam Zugaj. Podpisanie dokumentów było punktem kulminacyjnym zainaugurowanego we wtorek cyklu spotkań pn. „W lotniczym kręgu”. W trakcie pierwszego wykładu o historii dęblińskiego aeroklubu oraz jego planach na przyszłość opowiadali: Andrzej Jaworski (sekretarz areoklubu i dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie) oraz członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP: mjr. pil. Jan Tarczoń i ppłk. pil. Zbigniew Swoboda. Wydarzeniu towarzyszyła także ceremonia przekazania przez przedstawicieli stowarzyszenia samolotu Cessna-150M SP-EZH, który powiększy zbiory dęblińskiej placówki muzealnej.

MLS