Aktualności
Łączy ich Bug

Łączy ich Bug

Podczas wizyty w rejonie szackim starosta włodawski Andrzej Romańczuk podpisał porozumienie o współpracy z tamtejszymi samorządowcami.

W czasie spotkania ze starostą szackim Wasylem Goliadyńcem oraz przewodniczącym rady rejonu Siergiejem Karpukiem omówiono kwestie międzysąsiedzkiej współpracy. Chodzi o współdziałanie w dziedzinie wymiany młodzieży, organizacji wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy czy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Umowa zakłada poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości i biznesu oraz rozwój turystyki. Zawarto w niej także wytyczne dotyczące poprawy dostępności regionów, m.in. o poprawie komunikacji, a przede wszystkim podjęciu starań zmierzających do otwarcia stałego przejścia granicznego na rzece Bug w powiecie włodawskim i rejonie szackim.

Obu stronom zależy na wspieraniu inicjatyw społeczności lokalnych, rozwoju kontaktów międzyludzkich – głównie przez udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

Omówiono również kwestię organizacji tegorocznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które odbędą się w dniach 9-11 sierpnia w Zbereżu (Polska) i Adamczukach (Ukraina). Umowę zawarto na pięć lat, z możliwością jej przedłużenia.

JS