Diecezja
Źródło: IZU
Źródło: IZU

Łączy ich Jego imię

- Niech ta postać stanie się właściwie pojętym ideałem, nie bożyszczem. Właściwie pojętym ideałem, czyli takim, który jest czysty i przezroczysty - życzył podczas uroczystości inauguracyjnej bp Zbigniew Kiernikowski.

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 w Siedlcach odbył się I zjazd Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. W spotkaniu wzięły udział delegacje z ponad 40 placówek zrzeszonych w Rodzinie, której patronuje imię Papieża Polaka, a także przedstawiciele władz lokalnych, oświatowych, proboszczowie siedleckich parafii, szefowie siedleckich instytucji oraz przyjaciele szkoły. Powołana w czwartek organizacja jest częścią istniejącej już ogólnopolskiej Rodziny. Centralne uroczystości zostały poprzedzone Mszą św. w kościele pw. św. Józefa, której przewodniczył bp Kiernikowski.

Czwartkową uroczystość otworzyła Małgorzata Szostek, dyrektor szkoły, a zarazem przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny, przedstawiając historię organizacji. Pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II odbyło się 10 lat temu. Powołano je z inicjatywy Zbigniewa Gumińskiego, jednego z rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 41 w Radomiu, oraz przy wsparciu dyrektor Haliny Marciniak. Zaraz po nadaniu imienia Jana Pawła II postanowiono nawiązać kontakty z innymi szkołami noszącymi imię Papieża Polaka. Obecnie jest ich w Polsce ponad 1000. Społeczności tych placówek, skupiające dzieci, młodzież, nauczycieli i innych pracowników, tworzą Rodzinę, która spotyka się ze sobą przy inicjatywach dotyczących postaci Jana Pawła II. Celem spotkań są działania edukacyjne, zapoznające z życiem i nauką patrona jako drogowskazem, którym młodzież powinna się kierować w życiu codziennym, a także kształtowaniem u młodego pokolenia postaw prowadzących do poszanowania godności drugiego człowieka oraz własnej – zgodnie z tym, czego uczył Papież.

W dalszej części przemówienia dyrektor siedleckiej „Jedenastki” przedstawiła cele i zadania wychowawcze działania Rodziny. – Dzisiejsze spotkanie jest okazją do nawiązania współpracy z innymi, często bardzo odległymi placówkami. Pragniemy dążyć do tego, by nasza działalność i spotkania odbywały się wzorem sprawdzonych już form Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II, z uwzględnieniem wielu płaszczyzn działania oraz przestrzeganiem nauki naszego patrona. W proponowanym programie wspólnych działań istotnymi punktami są m.in. regularne spotkania dyrektorów, nauczycieli i katechetów z naszych placówek oraz proboszczów parafii, na których terenie szkoły się mieszczą. Ponadto spotkania dzieci i młodzieży w diecezjalnych sanktuariach maryjnych, organizacja konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich i konkursów wiedzy o Janie Pawle II, turniejów sportowych i przeglądów teatralnych. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do wymiany doświadczeń i stałego podnoszenia poziomu wychowania uczniów – mówiła M. Szostek.

Następnie zebrani wysłuchali przemówienia bp. Kiernikowskiego oraz innych zaproszonych gości. Po tej części spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie gwoździ do sztandarów poszczególnych szkół. O oprawę artystyczną zjazdu zadbał szkolny teatr „Pytanie”, który wystawił spektakl „Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka”. Spotkanie zakończyło zwiedzanie istniejącego przy Szkole Podstawowej nr 11 Muzeum Jana Pawła II (placówka jako jedyna w Polsce posiada w swoich zbiorach osobiste rzeczy Papieża). Pomysłodawcą, organizatorem, projektantem i społecznym kustoszem muzeum jest Adam Klejc.

Iwona Zduniak-Urban