Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Łaska pojednania

14 maja w sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej odbył się Kongres eklezjologiczny podsumowujący roczną pracę formacyjną z programem „Chrzest w życiu i misji Kościoła” w rejonie bialskim.

W Kongresie udział wzięło 200 osób z sześciu dekanatów: bialskiego północ, bialskiego południe, janowskiego, łosickiego, międzyrzeckiego i terespolskiego. Odpowiedzialnym za głoszenie katechez w tym rejonie był ks. Paweł Siedlanowski.

Kongres rozpoczęła Modlitwa Przedpołudniowa z Liturgii Godzin. W homilii bp Kiernikowski zwrócił uwagę na nowość chrześcijańskiego życia wypływającą z Chrystusowej tajemnicy pojednania. – Pojednanie, które stało się w Jezusie Chrystusie, przez Jego śmierć krzyżową i Jego Zmartwychwstanie jest dziełem Boga. Jest ono człowiekowi podarowane jako łaska. Nie jest to jakikolwiek dar, który człowiek mógłby przyjąć i nim się cieszyć, zachowując swoją dotychczasową mentalność – mówił.

Co wniosły tegoroczne katechezy w życie ludzi z rejonu bialskiego? Odpowiedź na to pytanie można było usłyszeć podczas Godziny Świadectw, którą prowadził ks. P. Siedlanowski.

– Widzę, jak stary człowiek ciągle się we mnie odradza. Na szczęście Pan Bóg posyła mi proroków i ludzi, którzy stawiają mnie do pionu. Dzięki katechezom uczę się przebaczać oraz nie narzucać swojej woli mężowi i dzieciom. Moim miastem ucieczki jest modlitwa Liturgią Godzin – mówiła Zofia z Terespola. – Jestem katechetką. Katechezy pokazały mi, jak ważne jest głoszenie kerygmatu moim uczniom – stwierdziła Joanna z parafii Trójcy Świętej w Łosicach. – Przygotowuję się do bierzmowania w małej grupie. Widzę, jak ta formacja wpływa na moje życie. Wspólne spotkania przy słowie Bożym są dla mnie miastem ucieczki – wyznała Diana z parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. – Program „Chrzest w życiu Kościoła” pomógł mi doświadczyć, że Bóg kocha mnie jako grzesznika. Odnajduję się w sytuacji Saula. Gdy odchodzą ode mnie bliskie osoby, chciałabym je zatrzymać przy sobie. Dzięki katechezom uczę się otwierać na plan Boga wobec mojego życia – wyznała Barbara z Międzyrzeca Podlaskiego.

– W logice Biblii bardzo rzadko spotykamy podsumowania. Mamy pewne summaria w Dziejach Apostolskich. Zasadniczo jednak historia zbawienia nie ma podsumowania. Program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” chce nas wprowadzić w logikę odczytywania Pisma Świętego, byśmy zobaczyli, że w tej księdze jest zapisane całe nasze życie. Kto z wiarą przyjmuje Słowo, które stało się Człowiekiem – przegranym w oczach ludzkich – odkrywa, że to Słowo go powołuje, wyzwala i przyciąga do siebie. Nie wymyślimy innych grzechów od tych, które pojawiły się w historii zbawienia. Nie przeżyjemy również innych dzieł Pańskich od tych, które objawia Pismo Święte – powiedział na zakończenie Kongresu bp Zbigniew Kiernikowski.

Gospodarzem spotkania była parafia św. Piotra i Pawła z Leśnej Podlaskiej na czele z proboszczem o. Janem Tyburczym. Agapa przygotowana przez ojców paulinów zakończyła Kongres eklezjologiczny rejonu bialskiego.

ks. Mateusz Czubak