Aktualności
Lato z Caritas

Lato z Caritas

26 lipca dobiegł końca drugi turnus kolonijny organizowany w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas. W ośrodku w Broku wypoczywało 135 dzieci z województwa lubelskiego. Czas wakacji, tradycyjnie już, okazał się niezwykle bogaty w różnorodne atrakcje.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach filmowych i ciekawych zajęciach edukacyjno-kulturalnych. Chętnie brały też udział w wycieczkach szlakiem Puszczy Białej. W ramach realizowanego podczas turnusu projektu „Piękno otacza nas wszędzie – krajoznawstwo i turystyka podczas wypoczynku letniego” koloniści mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Gościli ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury, poznając przy okazji historię miejscowości.

Z kolei z wizytą do wypoczywających dzieci przybyli m.in. wójt gminy Sadowne Zdzisław Tracz oraz – z muzycznym repertuarem, który uświetnił jeden z kolonijnych wieczorów – członkinie zespołu Sadowianki. Jednym z punktów bogatego letniego programu były również wyjazdy na basen do Ostrowi Mazowieckiej. Niemniej chętnie koloniści uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, konkursach i zabawach organizowanych w ramach tzw. pogodnych wieczorów.

Wakacje z diecezjalną Caritas to także okazja do duchowego wzrostu. Dzieci uczestniczyły w Eucharystii, modlitwą rozpoczynały dzień, a kończyły go Apelem Jasnogórskim.

Zorganizowanie drugiego turnusu WAC możliwe było dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

WA