Aktualności
Laur dla domu pielgrzyma

Laur dla domu pielgrzyma

Funkcjonujący przy sanktuarium Matki Bożej dom pielgrzyma znalazł się w gronie laureatów 12 edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”.

Organizatorem inicjatywy, której główne cele to rozwój przedsiębiorczości, tworzenie pozarolniczych przedsięwzięć zapewniających miejsca pracy mieszkańcom wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oceniając zgłoszenia, jury zwracało uwagę na przydatność przedsięwzięcia dla rozwoju lokalnego, wykorzystanie środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2007-2013, a także innowacyjność, aktywizację społeczności lokalnej, jak również liczbę utworzonych miejsc pracy. Spośród zgłoszonych kandydatur z całego kraju wybrano 14 finalistów i przyznano dwa wyróżnienia. Kodeński dom pielgrzyma został laureatem w kategorii: „Inicjatywa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W imieniu oblatów laur odebrał o. Józef Czernecki OMI, dyrektor domu pielgrzyma.

MD