Rozmaitości
Źródło: Arch.
Źródło: Arch.

Leki w czasie podróży

Nie ma powodu, aby osoba przyjmująca leki rezygnowała z podróży. Musi tylko odpowiednio zaplanować wyjazd i pamiętać, że urlopu nie można wziąć choćby od nadciśnienia.

Cieszmy się latem, słońcem, wypoczynkiem, ale nie zapominajmy o zdrowiu i stale przyjmowanych lekach. Przede wszystkim przed wyjazdem należy zgłosić się na kontrolną wizytę do lekarza. To okazja, aby przedyskutować z nim wakacyjne plany. Jeżeli przemieszczamy się w inną strefę czasową, na inny kontynent, pamiętajmy o zmianach czasu i poruszeniu tematu przyjmowania leków. W miejscu naszego wypoczynku, nie zawsze będzie w pobliżu apteka. W innych krajach może również nie być odpowiednika medykamentu, który przyjmujemy w kraju. Trzeba więc wspólnie przeliczyć, czy wystarczy nam lekarstw na wszystkie dni upragnionego odpoczynku. Uwzględnić należy niespodziewane sytuacje, jak np. opóźniony powrót do domu.

Przechowywanie medykamentów

Warto też zwrócić uwagę na prawidłowe przechowywanie zabranych ze sobą lekarstw. Powinny być trzymane w firmowym, opatrzonym etykietą opakowaniu. Niedopuszczalne jest przelewanie lub przesypywanie leków do opakowań zastępczych: butelek, pojemników po innych medykamentach albo środkach spożywczych. Nie należy też, np. w celu oszczędzenia miejsca, mieszać kilku leków w jednym opakowaniu, bo może być to przyczyną tragicznej w skutkach pomyłki. Bywa też, że pakując się wyjmujemy potrzebne preparaty z pudełek i chowamy np. same blistry. Opakowania powinny być zaopatrzone w ulotkę, którą w razie potrzeby będzie można ponownie przeczytać, np. w celu sprawdzenia czy przyjmowanie danego leku nie jest przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu lub opalania się.

W czasie podróży dobrym wyborem będzie osobisty, podręczny bagaż, aby leki były zawsze pod ręką. Ważne, aby dostępu do nich nie miały dzieci. Leki powszechnie uznawane przez rodziców za tzw. „bezpieczne”, mogą być przyczyną śmiertelnego zatrucia, np. niekontrolowane spożycie leków zawierających żelazo.

Medykamenty nie mogą być również narażone na nasłonecznienie i zbytnią wilgotność. Ciepło może sprawić, że staną się niezdatne do użycia. Należy je więc chronić od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie woźmy naszej osobistej apteczki w nagrzanym bagażniku, przy oknie, nie zostawiajmy na siedzeniu auta, a gdy tylko dotrzemy do miejsca docelowego – „zakwaterujmy” leki razem z nami. Niektóre z nich wymagają jednak specjalnych warunków np. przechowywania w lodówce. Takie specyfiki podczas podróży przewozi się w specjalnych torbach termoizolacyjnych czy kuferkach z chłodzącym wkładem, równie dobrze może być to termos z szerszym otworem. Należy też zwrócić uwagę czy warunki przechowywania są jednakowe dla zamkniętego i raz otwartego opakowania. Niektóre antybiotyki w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie, o ile są nienaruszone, mogą stać w temperaturze pokojowej, natomiast po sporządzeniu z nich zawiesiny należy je przechowywać wyłącznie w lodówce.

Termin ważności na wakacjach

Informację zamieszczoną na produktach leczniczych w postaci miesiąca i roku należy rozumieć jako określenie daty ważności na ostatni dzień danego miesiąca w tym roku. W przypadku niektórych leków termin przydatności dotyczy wyłącznie preparatu, który nie był otwierany, dlatego należy zwrócić na to uwagę. Często zdarza się, że rozpoczęte opakowanie trzeba zużyć np. w ciągu pół roku, podczas gdy zamkniętą buteleczkę można przechowywać do daty wyznaczonej przez producenta. Warto też zapisać na opakowaniu lub dołączonej karteczce datę otwarcia preparatu, dzięki temu będzie można w każdej chwili szybko sprawdzić jak długo można go jeszcze używać.

Kiedy stwierdzimy, że np. zakupiony syrop na kaszel nie jest już nam potrzebny i będzie jedynie obciążał nasz bagaż, nie wyrzucajmy go do przydrożnego kosza na śmieci. Wszystkie leki, bez wyjątku, wymagają utylizacji. Niezależnie od tego, czy są to zwykłe syropy na kaszel, czy witaminy, pacjent nie powinien ich wyrzucać do publicznych kontenerów. Związane jest to z potencjalnym szkodliwym działaniem przeterminowanych leków na środowisko oraz możliwością zatrucia przez przypadkowego znalazcę (np. dziecko). Jedynym elementem takiego preparatu, jaki pacjent może wyrzucić do kosza na śmieci, jest jego opakowanie. Same leki najlepiej umieścić w specjalnych pojemnikach ustawionych w niektórych aptekach.

Kinga Ochnio