Aktualności
Liczą na milion

Liczą na milion

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” w Łosicach złożył pod koniec lutego wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Jeśli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzy zgłoszenie, wówczas gminy, z którymi łosicki związek ma podpisane umowy, mogą zyskać prawie 1 mln zł, inwestując wspólnie zaledwie 200 tys. zł.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów stanowią jeden z elementów nowego systemu narzuconego samorządom przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku.

Prezes łosickiego związku Janusz Żuk wysoko ocenia szanse na uzyskanie dotacji. – Kiedy składaliśmy dokumentację okazało się, iż jesteśmy jednymi z pierwszych. Poza tym nasz wniosek spełnia wszystkie wymogi – podkreśla prezes.

W Łosicach punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie usytuowany na miejscowym składowisku nieczystości. W Sarnakach i Huszlewie – przy oczyszczalni ścieków, w Platerowie – na terenie bazy transportowej urzędu gminy. W Olszance punkt selektywnej

zbiórki odpadów powstanie w miejscu, gdzie planowano budowę oczyszczalni ścieków. Lokalizacje są zgodne z planami przestrzennymi poszczególnych gmin.

Na ocenę wniosków i ogłoszenie wyników WFOŚiGW ma czas do trzeciego kwartału 2013 r.

DK