Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Liczy się estetyka i bezpieczeństwo

Przebudowa ulic, monitoring, utworzenie parkingu, odnowienie zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów i zespołu szpitalnego to założenia projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska”. Jego realizacja ma potrwać do końca 2013 r.

Bialski pomysł dotyczący rewitalizacji zajął drugie miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich” RPO. Jak powiedział prezydent Andrzej Czapski, projekt ma szczególny charakter, ponieważ bierze w nim udział partner spoza sektora samorządowego. Beneficjentem, oprócz miasta, jest Ośrodek „Misericordia Caritas” w Białej Podlaskiej. Na odnowienie centrum udało się pozyskać ok. 10 milionów zł z funduszy unijnych; ponad 5 mln zł trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni.

11 punktów

Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć budowę parkingu przy ul. Narutowicza. Będą na nim 123 miejsca postojowe. Przez pięć lat z obiektu będzie można korzystać bezpłatnie. Planowane jest także wykonanie nowych dachów i stropów oraz ocieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej, basenu i łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Przebudowane zostaną ulice: Łazienna, Browarna, Wąska, Ciasna i Sadowa. Będzie tam nowa nawierzchnia, oświetlenie i pasy zieleni. Bialczan, którzy lubią spacerować po Parku Radziwiłłowskim, na pewno ucieszy fakt, że pojawią się tam nowe utwardzone alejki, zagospodarowane będę też tereny zielone. Nie obejdzie się bez tzw. małej architektury, oświetlenia i systemów nawadniających. Ta część będzie bardzo pracochłonna i kosztowna, park zajmuje bowiem prawie 2 ha.

Cały projekt jest ważnym i bardzo potrzebnym przedsięwzięciem. Lista, na której spisany jest jego zakres, obejmuje aż 11 punktów.

Odnowią Caritas

Ważnym elementem projektu jest również rewitalizacja zabytkowego zespołu szpitalnego, w którym obecnie ma swoją siedzibę ośrodek „Misericordia Caritas”.

Pracę będą dotyczyły zagospodarowania terenów zielonych, wytyczenia nowych ścieżek i zmian w strukturze komunikacyjnej całego obszaru, tak, aby był on dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren ma służyć jako miejsce rekreacji dla wszystkich mieszkańców miasta. Będzie monitorowany i włączony do monitoringu miejskiego. Odnowiona zostanie także zabytkowa figura Madonny i stara, żeliwna pompa.

Dobra współpraca i partnerstwo

– Ten projekt będzie dokończeniem dzieła, które rozpoczęło się wiele lat temu przy udziale prezydenta Andrzeja Czapskiego i ks. Andrzeja Jaczewskiego. Wtedy wszyscy byli zgodni, co do tego, że taka współpraca jest potrzebna i będzie owocna. „Misericordia Caritas” funkcjonuje w budynku, który został przekazany diecezji siedleckiej. To była odważna i mądra decyzja prezydenta Białej Podlaskiej. Współpraca z Caritas diecezji siedleckiej w tak dużym zakresie wymaga wzajemnego zaufania – mówi ks. Dariusz Parafiniuk, dyrektor bialskiego ośrodka Caritas. – Tego nie znajdziemy w dokumentacji technicznej i w kosztorysie, ale wielką wartością całego projektu będzie to, że administracja samorządowa i kościelna, które funkcjonują na innych poziomach i zasadach, będą musiały się spotkać. Uczymy się wzajemnej współpracy. W naszej diecezji to chyba pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Zwykle było tak, że Kościół występował, jako beneficjent i prosił samorządy i instytucje o wsparcie dzieł, które prowadzi. Bywało też odwrotnie. Długofalowa współpraca, jakiej przykład mamy w Białej Podlaskiej, nie była podejmowana – podkreśla kapłan.

Z całego projektu i współpracy zadowolony jest także prezydent A. Czapski. Włodarz mówi, że dzięki rewitalizacji poprawi się nie tylko wygląd miasta, ale także jego bezpieczeństwo i funkcjonalność. Od razu jednak zaznacza, że potrzeby związane z odnawianiem wizerunku miasta są dużo większe. – Mam nadzieję, że ten projekt rozpocznie stały trend w kierunku metamorfozy Białej Podlaskiej – podsumowuje.

Agnieszka Wawryniuk