Aktualności
Liczyli kroki do sukcesu

Liczyli kroki do sukcesu

Wraz z końcem roku szkolnego zakończył się projekt „Policz kroki do sukcesu”, który od grudnia 2012 r. realizowany był w międzyrzeckich szkołach podstawowych.

 W zajęciach z języka angielskiego, matematycznych i przyrodniczych uczestniczyło łącznie blisko 500 uczniów klas IV-VI trzech szkół podstawowych oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego, gdzie odbywały się zajęcia informatyczno-matematyczne oraz zajęcia stymulujące pracę mózgu oparte na systemie Biofeedback. W ramach projektu przeprowadzono 1700 godzin zajęć dodatkowych. Zakupiono także niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny – tablice interaktywne, rzutniki, projektory.

Więcej w 27 nr. “Echa Katolickiego”

BZ