Aktualności
Liderka wiejska poszukiwana!

Liderka wiejska poszukiwana!

Działaczki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania mają szansę uzyskać tytuł najaktywniejszych liderek obszarów wiejskich w województwie mazowieckim.

To druga edycja inicjatywy. Jak podkreślają organizatorzy, w ubiegłym roku konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. – To pokazuje, jak istotną rolę w rozwoju mazowieckiej wsi odgrywają ambitne i przedsiębiorcze kobiety – podkreślają przedstawiciele Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, organizatora konkursu. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkanek mazowieckiej wsi (zameldowanych na stałe na terenie województwa), które aktywnie działają na rzecz swojej lokalnej społeczności. – Liczy się chęć podejmowania nowych wyzwań oraz już zdobyte osiągnięcia np. w promowaniu wsi czy gminy – zaznaczają pracownicy RKSOW, jednocześnie dodając: – Osiągnięcia powinny być udokumentowane, dlatego warto w tym celu dołączać do formularza zgłoszeniowego różnego rodzaju kroniki, sprawozdania lub relacje medialne.

Na liderki czekają atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce można wygrać do 700 zł, za kolejne do 500 zł i 300 zł. Przewidziane jest również wyróżnienie w wysokości do 200 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca. Formularze z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać lub dostarczać osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa. Kopertę należy opatrzeć dopiskiem: konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska 2014”. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html.

GU