Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Likwidacji nie będzie

W grudniu okazało się, że jedyny działający w mieście i finansowany przez NFZ ośrodek rehabilitacji dzieci w zostanie zlikwidowany. Jednak placówce udało się podpisać kontrakt na lata 2011-2013.

Z poradni rehabilitacyjnej korzystają dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Mali pacjenci przyjeżdżają nie tylko z Białej Podlaskiej, ale i całej okolicy. Rodzice maluchów chwalą sobie tę placówkę.

– Jestem zadowolona z efektów terapii i z dobrej współpracy z fizjoterapeutami. Taka poradnia jest tutaj niezbędna, ja sama przyjeżdżam z córką od ponad dwóch lat – mówi pani Dorota ze Styrzyńca.

Małe światełko

W ubiegłym roku poradnia przyjmowała około dziesięcioro dzieci dziennie, jednak nie trzymano się ściśle limitów i prowadzono terapię ponadprogramowo.

– Pacjentami są małe dzieci, które potrzebują wczesnego wspomagania rozwoju psychoruchowego. Nasza działalność polega nie tylko na opiece nad nimi, bo poprzez odpowiednie terapie wyzwalamy w maluchach nowe umiejętności i odruchy oraz odtwarzamy to, co było zaburzone – tłumaczy Mariola Malczuk, kierownik poradni.

Odpowiednie wykorzystanie pierwszego okresu życia dziecka jest bardzo ważne. Likwidacja bialskiej poradni to problem przede wszystkim dla samych pacjentów i ich rodziców. Dojazd do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów innych placówek byłby bardzo kosztowny i uciążliwy dla dzieci. Jeśli terapie są w miejscu zamieszkania, łatwiej wkomponować je w plan dnia.

– Jesteśmy zżyci z naszymi pacjentami i ich rodzinami. Wiele dzieci jest już w trakcie leczenia i rehabilitacji. Według nowego kontraktu możemy przyjąć dwie osoby dziennie. Umowa z NFZ nie jest zadowalająca, ale cieszymy się z tego, co mamy. Być może uda się ją zweryfikować. Na razie staramy się pozyskać dodatkowe środki na rehabilitację maluchów. Chcemy przyjmować dzieci na ambulatorium kosztem dorosłych pacjentów tak, aby dać im dostęp do terapii chociaż raz na jakiś czas – wyjaśnia M. Malczuk i obiecuje także przyjmować dodatkową dwójkę pacjentów na koszt placówki.

Mamy wszystko

Zaletami bialskiej poradni  są także fachowa kadra, kompleksowość usług i dostępność. Cała przychodnia zajmuje ok. 700 m². Oferta placówki jest różnorodna. Pacjenci mogą korzystać z hydroterapii, terapii zajęciowej, logopedii (w tym neurologopedii), krioterapii miejscowej i całościowej, fizykoterapii i masaży. Fizjoterapeuci w pracy z najmłodszymi wykorzystują  metody NDT- Bobath i PNF. Do dyspozycji są także lekarze specjaliści: dr neurologii, lekarz ortopeda z II stopniem specjalizacji, lekarz z II stopniem specjalizacji rehabilitacji i neurologopeda, logopeda, psycholog kliniczny, psycholog, pedagog specjalny. Podczas pobytu w poradni można skorzystać z pomieszczeń wypoczynkowych i kuchni.

Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb i rozwoju dziecka, a cykl leczenia wyznaczony przez lekarza. Jak twierdzą fizjoterapeuci i rodzice dzieci, odpowiednio dobrana terapia przynosi duże efekty. Skuteczność proponowanych zajęć przekłada się później na poprawę jakości życia pacjenta. Zaznaczają jednak, że w rehabilitacji potrzebna jest systematyczność, a przerwanie cyklu powoduje duże straty dla pacjenta.

Podpisanie kontraktu z NFZ to mały sukces poradni i punkt zaczepienia do pozyskania kolejnych środków. Zapotrzebowanie na rehabilitację jest ciągle większe niż sumy pieniędzy przeznaczane na nią przez fundusz.

Agnieszka Wawryniuk