Aktualności
Literaci na start

Literaci na start

Do końca miesiąca przyjmowane są prace do 21 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. Ziemia najbliższa.

Organizatorami przedsięwzięcia są Łosicki Dom Kultury oraz urząd miasta i gminy. Mile widziani są zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia oraz nadesłanie trzech wierszy o tematyce dotyczącej ziemi najbliższej – opisujących piękno regionu, krajobraz, historię, tradycje patriotyczne, ginące zabytki itp. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A4) należy przesłać w sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, z dopiskiem na „konkurs Mikoszewski”. Regulamin można pobrać ze strony internetowej starostwa powiatowego (www.powiat.losice.pl, zakładka ŁDK). Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe. 

MLS