Kultura
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Literackie pejzaże

W Łosickim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali widowiskowej połączone z podsumowaniem jubileuszowej, XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. Ziemia najbliższa.

W uroczystości otwarcia odnowionej sali, której symbolem było przecięcie wstęgi, udział wzięli m.in. poseł Daniel Milewski, proboszcz i dziekan łosicki ks. kan. Sławomir Kapitan, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta Iwona Muder, burmistrz Mariusz Kucewicz, pracownicy ŁOK oraz mieszkańcy Łosic.

Do konkursowych zmagań od 20 lat stają twórcy nieprofesjonalni i niezrzeszeni w związkach twórczych z różnych stron Polski, zgłaszając do konkursu swoje utwory literackie. Zgodnie z hasłem przewodnim tematyka prac nawiązywała do ziemi ojczystej, której przed laty z powodzeniem służył Łosicki Zespół Aukcyjny „Starostwo”. Kierował nim nieżyjący już R. Mikoszewski – pedagog, historyk, artysta i wielki społecznik. Wzorując się na jego życiu i działalności artystycznej, twórcy konkursu zachęcają do skupienia większej uwagi na pięknie regionu, jego urokliwym krajobrazie, wspaniałych zabytkach oraz chlubnej historii i tradycjach patriotycznych.

Nagrody i uznanie

49 zestawów wierszy, które wpłynęły na konkurs, oceniało pięcioosobowe jury pod przewodnictwem Ernesta Brylla – poety, dziennikarza, krytyka filmowego. Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali: Mirosław Puszczykowski z Mogilna oraz Marianna Pawłowska z Niemojek (gm. Łosice), dwie równorzędne drugie nagrody przyznano Dominikowi Sobolowi z Warszawy i Stanisławowi Wasilewskiemu z Żyrardowa. Nagrodę specjalną za wiersze o tematyce regionalnej otrzymała Ewa Koziara z Konstantynowa, wyróżnienie Maria Szafran ze Świebodzina, a wyróżnienia w kategorii „szkoły” trafiło do Katarzyny Kamińskiej z Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne. Jurorzy wyrazili uznanie dla mecenasów życia duchowego i tych wszystkich, którzy doceniają rolę kultury w życiu człowieka. Bez ich udziału nie doszłoby do organizacji konkursu, którego rozpisanie zaproponował przed laty przyjaciel Mikoszewskiego, literat z Siedlec Sławomir Leopold Wysocki.

XX edycja konkursu zakończyła się koncertem Grażyny Łobaszewskiej z zespołem.

Tadeusz Nieścioruk