Diecezja
Źródło: J
Źródło: J

Liturgia Godzin

W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, Kościół nie celebruje Eucharystii, lecz modli się Liturgią Godzin.

W Wielką Sobotę wierzący w Chrystusa rozważają Jego mękę, śmierć i zstąpienie do otchłani. Wielka Sobota jest dniem ciszy i tęsknoty. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby i wewnętrznej walki. Według Tradycji po śmierci Jezusa na Krzyżu apostołowie uciekli z Jerozolimy i ulegli rozproszeniu. Jedyną osobą, która przechowała wiarę Kościoła, była Maryja.

W Wielką Sobotę, o 9.00, w siedleckiej katedrze bp Zbigniew Kiernikowski przewodniczył liturgii Godziny Czytań i Jutrzni. W homilii zwrócił uwagę na wielkosobotnie wezwanie do powstania i powrotu do Boga. – W Wielką Sobotę przeżywamy nieobecność Pana złożonego do grobu po męce. W tym dniu rozbrzmiewa wołanie: „Wstań, który śpisz! Wyjdź”. Ten, który nie bał się śmierci, wszedł do otchłani i dla nas – ludzi zamkniętych w sobie – otworzył drogę wyjścia. Wezwanie do powstania jest wezwaniem powrotu do Pana. „Chodźcie, powróćmy do Pana” – mówi prorok Ozeasz. „On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże”. Bóg pozwala w naszym życiu na bolesne i trudne doświadczenia, bo wie, że jest to jedyna droga powrotu do Niego. On te wszystkie doświadczenia przeżył w swoim Synu. Niech ten dzień przygotowania na Świętą Noc umacnia w nas nadzieję zmartwychwstania. Bóg do nas przyszedł, by każdy z nas mógł powrócić do Niego. Powróćmy więc do Pana w naszym myśleniu, działaniu, całym sercem. Powróćmy do Pana, gdy w naszym życiu doświadczamy niezrozumienia, zranień, niesprawiedliwości i tego wszystkiego, co przekracza ludzkie siły, nie pozwala nam powstać. Powróćmy do Pana! – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

ks. Mateusz Czubak