Region
Źródło: AW
Źródło: AW

Lotnisko w rękach miasta

1 grudnia wojewoda lubelski Genowefa Tokarska i prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski podpisali umowę darowizny nieruchomości na rzecz miasta z przeznaczeniem na lotnisko cywilne.

Bialski samorząd w ciągu 30 dni stanie się właścicielem 327 ha terenów byłego lotniska wojskowego. Znajdują się tam m.in. główny i dodatkowy pas startowy, płaszczyzny postojowe dla samolotów, drogi kołowania oraz budynki portu lotniczego i eskadry technicznej. Darowizna obejmuje także dwie niewielkie działki. Wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 37 mln zł.

Wojewoda tego samego dnia wydała również zarządzenie dotyczące darowania 73,68 ha terenów przyległych do otrzymanej już części lotniskowej, które są niezbędne z punktu widzenia kompleksowej struktury lotniczej.

Umowa nakłada na miasto duże zobowiązania. W ciągu sześciu najbliższych miesięcy magistrat powinien podjąć działania zmierzające do założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. Nieruchomości nie można wykorzystać w inny sposób, niż przewiduje to umowa. Obiekt musi zacząć funkcjonować w ciągu trzech lat od dnia nabycia. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione lub pojawią się jakieś nieusuwalne przeszkody w prowadzeniu inwestycji, darowizna zostanie odwołana.

Prezydent Andrzej Czapski założenie i użytkowanie lotniska chce powierzyć podmiotowi zewnętrznemu. Przekaże mu nieruchomość w dzierżawę na okres nie krótszy niż 30 lat, ponieważ tego wymaga ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Rada miasta ma teraz zadecydować o wyrażeniu zgodny na taki akt. Jeśli tak się stanie, prezydent będzie mógł ogłosić przetarg. Podstawowym kryterium będą zdolność ubiegającego się podmiotu do podjęcia działalności lotniskowej i zadeklarowana składka czynszu dzierżawnego.

Agnieszka Wawryniuk