Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Lubię ludziom pomagać

Rozmowa z Mieczysławem Stefaniukiem, prezesem oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach.

Każdy nasz Festyn Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce jest dużym i ważnym dla krwiodawców oraz sympatyków PCK przedsięwzięciem. Dzień Krwiodawstwa staje się okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy oddając bezinteresownie krew, ratują ludzkie życie. W Siedlcach mamy 4822 czynnych krwiodawców i znaczne, bo liczące ponad 7 tys. osób, grono byłych dawców krwi. Jako oddział rejonowy PCK w Siedlcach obejmujemy swoim działaniem obszar dawnego województwa, a więc zaopatrujemy w krew nie tylko szpitale siedleckie, ale też w Mińsku Mazowieckim, Łosicach, Węgrowie czy Sokołowie Podlaskim. 17 lat temu, kiedy obejmowałem funkcję prezesa PCK, mieliśmy 650 krwiodawców, dziś - na szczęście - jest ich kilkukrotnie więcej. Jednak żeby dołączali nowi, trzeba ich doceniać...

Na jakie przywileje mogą liczyć honorowi dawcy krwi?

 

Za prezydentury Lecha Kaczyńskiego radni podjęli decyzję, aby na terenie Warszawy kobiety, które oddały 15 l krwi i mężczyźni po przekazaniu 18 l mieli zagwarantowane darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej (autobusy, metro i tramwaje), a także koleją od stacji Wola Grzybowska. Krwiodawców z Siedlec po oddaniu 20 l obowiązuje też bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej w obrębie I strefy. Zabiegamy, aby taką możliwość mieli również mieszkańcy powiatu (tj. II strefa). Ponadto przysługują im zniżki na leki oraz wejście bez kolejki do lekarza. Pacjentowi, który jest honorowym dawcą, szpital musi zapewnić w ciągu tygodnia dostęp do specjalistycznych badań. Oddanie krwi honorowane jest także ulgą w podatku. Cały czas walczymy, aby tych przywilejów było jak najwięcej.

 

Cel jest szczytny, zwłaszcza że krew jest lekiem, którego – co jest często podkreślane – nie da się wyprodukować laboratoryjnie.

 

Ponoć we Francji podjęte są próby, ale na razie to etap badań. Apele o oddawanie krwi przybierają na sile zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy to – z jednej strony – wzrasta liczba wypadków, z drugiej – ludzie wyjeżdżają na urlopy. Okazją, by dołączyć do grona krwiodawców, jest nasz festyn. Zawsze też można udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które mieści się w Siedlcach przy ul. Formińskiego 12. Warunek: trzeba być osobą pełnoletnią i zdrową. Przed pobraniem krwi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad mający na celu określenie stanu zdrowia dawcy. O bezpieczeństwo osoby oddającej krew i tej, do której ona trafi, dba personel na czele z kierownik RCKiK dr Janiną Wójcikowską. Pobrana krew poddawana jest szczegółowej analizie, co pozwala wychwycić ewentualne choroby, na jakie cierpi dawca, i rozpocząć jak najszybsze leczenie. Tak więc chcąc ratować komuś życie, pomagamy też sobie.

 

Świadomych tego dobrodziejstwa nie brakuje: liczba krwiodawców mówi sama za siebie.

 

Zawsze może być ich więcej, dlatego jednym z zadań PCK jest organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa i promocja oświaty zdrowotnej. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. W zbiórkach krwi, które organizujemy podczas przysięgi WOT, zgłasza się nawet ok. 200 osób. I, co ważne, nikt ich do tego nie zmusza. Po prostu żołnierze – podobnie jak policjanci czy strażacy – mają świadomość, czym jest służba. Obecnie staramy się, aby w WOT powstał klub honorowych dawców krwi – na wzór istniejących choćby w siedleckiej policji czy straży pożarnej. Nasz najprężniej działający klub w Mostostalu liczy aż 300 członków.

 

Okazją do uhonorowania dawców krwi jest organizowany przez PCK festyn. Tegoroczny Dzień Krwiodawstwa, zaplanowany na niedzielę 23 czerwca, będzie miał szczególną oprawę z racji 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jakie atrakcje czekają na uczestników imprezy?

 

Główną atrakcją – jak co roku – będzie koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Z okazji jubileuszu PCK zespół wystąpi z nowym repertuarem i zaprezentuje się w pełnym składzie: z udziałem orkiestry, solistów i baletu; łącznie 120 osób. Koncert rozpocznie się o 17.00 w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki.

Muzyczne wydarzenie poprzedzi – zaplanowana na 16.00 – tzw. część oficjalna, podczas której nastąpi wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i okolicznościowych (w tym medalu z okazji 100-lecia PCK) krwiodawcom, opiekunom szkolnych kół PCK, sponsorom oraz wszystkich sympatykom.

Wcześniej, od 10.00 do 14.00, na pl. Sikorskiego stanie ambulans, w którym chętni będą mogli honorowo oddać krew (trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego). Dzięki współpracy z przychodniami zdrowia działającymi na terenie miasta w wyznaczonych punktach mieszkańcy będą mieli okazję zmierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi, jak również skorzystania ze specjalistycznych badań, m.in. wzroku i słuchu.

Jak co roku festynowi towarzyszyć ma pokaz sprzętu ratowniczego prowadzony przez straż pożarną oraz – dzięki współpracy z siedleckim „Medykiem” – pokaz udzielania pierwszej pomocy. Do udziału w imprezie zachęcamy w sposób szczególny rolników z terenu powiatu. Jak wiemy, przy pracach polowych zdarza się wiele wypadków, a wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy może pomóc uratować komuś życie.

 

Akcje honorowego krwiodawstwa i wspomniane szkolenia to statutowe punkty PCK. Co jeszcze?

 

Z prośbą o przeprowadzenie szkoleń dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej zwracają się do nas szkoły, ale też osoby, które wyjeżdżają do pracy zagranicę. Jako organizacja angażujemy się także w poszukiwania osób zaginionych. Osobiście biorę udział m.in. w prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego ekshumacjach szczątków żołnierzy z okresu wojen światowych.

PCK realizuje swoje zadania na wielu polach. Jako prezes rejonowego PCK już drugą kadencję jestem też członkiem zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie. Pracuję społecznie, ponieważ lubię ludziom pomagać. A że społecznie… tym większa jest satysfakcja!

 

Dziękuję za rozmowę.

AW