Kultura

Ludzie, dokumenty i wiedza

28 maja w parku Radziwiłłowskim odbyły się I Bialskie Spotkania Genealogiczne. W programie znalazły się trzy prelekcje, zwiedzanie muzeum i prezentacje historyczne.

Organizatorzy tego przedsięwzięcia to Bialski Klub Genealogiczny oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Upłynęło ono ph. „Ludzie południowego Podlasia”. Zgromadzonych powitali dyrektor biblioteki Renata Szwed i prezes klubu Robert Soldat. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. Tomasza Jaszczołta z Polskiej Akademii Nauk, który opowiadał o „Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich”.

Pierwszym koordynatorem prac nad tą publikacją był Karol Buczek. Słownik miał dotyczyć obiektów osadniczych z okresu średniowiecza w Małopolsce, Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, Śląsku, ziemi przemyskiej i sanockiej. Prace rozpoczęto pod koniec lat 50 ubiegłego wieku. Całość miała być gotowa na Milenium w 1966 r. Niestety autorzy słownika przeliczyli się. Sporządzanie wypisów i kartotek, a potem opracowywanie kolejnych zeszytów przeciągało się i trwa do dziś. Z czasem zmieniali się także koordynatorzy tego przedsięwzięcia, a nawet sama koncepcja słownika.

 

Do badań genealogicznych

– Nierzadko gotowe kartoteki trafiały w ręce prywatne i do dziś nie można ich odzyskać. Po K. Buczku pracami nad słownikiem zajmowali się prof. Jerzy Wiśniewski i prof. Antoni Gąsiorowski. Obecnie koordynatorem jest prof. Tomasz Jurek, który poszerzył słownik o teren Podlasia, prezentując materiał poświęcony poszczególnym obiektom osadniczym i fizjograficznym. Jest wydawany w postaci zeszytów. ...

AWAW

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł