Aktualności
Mają pole do popisu

Mają pole do popisu

Rani gminy Sarnaki podjęli uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy oraz przyjęli statut nowej rady, która z założenia ma funkcjonować jako organ konsultacyjny samorządu gminy. Będzie to pierwsza taka rada na terenie powiatu łosickiego.

Wybory do młodzieżowej rady gminy pierwszej kadencji odbędą się już w listopadzie. Rada stanowi reprezentację uczniów szkół gimnazjalnych mających swą siedzibę na terenie gminy Sarnaki. Liczyć będzie 15 radnych pełniących swoją funkcję społecznie – przez trzy lata, tyle bowiem wynosić będzie jej kadencja. – Młodzieżowa rada gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodych ludzi w swojej społeczności. Działanie, które kształtuje ich kompetencje obywatelskie, uczy, jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży – mówi Rafał Dydycz, pomysłodawca i opiekun przyszłej rady, nauczyciel historii w szkole im. Bohaterów akcji V2 w Sarnakach.

Natomiast wójt gminy Andrzej Lipka uważa, że najważniejszym celem istnienia rady jest zwiększenie zainteresowania młodzieży sprawami publicznymi. Przekonuje, że jeśli młodzi ludzie chcą się angażować w życie gminy, to powołanie takiej rady jest bardzo potrzebne.

TN