Aktualności
Maluch na uczelni

Maluch na uczelni

Jak pogodzić naukę i pracę z opieką nad dziećmi? Wystarczy skorzystać z ministerialnego programu „Maluch na uczelni”!

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa znalazła się wśród beneficjentów tego programu. Przedsięwzięcie wystartuje dopiero we wrześniu, ale zwolenników tego programu już nie brakuje. Dlaczego? Bo nie jest łatwo pogodzić naukę i pracę z opieką nad dziećmi.

– Ministerialny program ma służyć studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom uczelni w łączeniu obowiązków domowych i zawodowych. Ma zapobiegać sytuacjom, gdy pojawienie się dziecka zmusza młodych rodziców do przerwania studiów czy rezygnacji z pracy naukowej – tłumaczy ideę Mariusz Zamyłko, kierownik działu promocji w Collegium Mazovia. Uczelnia, jako jedyna w mieście, otrzymała dotację. – Mamy do rozdysponowania ponad 200 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie żłobka „Miś” (przy ul. B. Prusa 26) dla 15 dzieci, a także miejsca opieki dla 20 dzieci zapewnionej przez czterech dziennych opiekunów, pracujących w budynku uczelni przy ul. Sokołowskiej 161. Miejsca opieki będą przeznaczone przede wszystkim dla dzieci studentów i pracowników Collegium Mazovia oraz osób współpracujących z uczelnią. Będą w elastyczny sposób dostosowane do potrzeb tej grupy, także w zakresie opieki weekendowej – tłumaczy M. Zamyłko. I dodaje: – Pozyskana dotacja pozwoli na stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego środowiska rodzicom na uczelni. To wyjątkowa szansa dla studentów, doktorantów i pracowników akademickich, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem.

GU