Aktualności
Mamy nowego biskupa

Mamy nowego biskupa

Ojciec Święty mianował nowego biskupa siedleckiego - został nim dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda. Biskup Zbigniew Kiernikowski został nowym biskupem legnickim, a dotychczasowy ordynariusz w Legnicy bp Stefan Cichy przechodzi na emeryturę.

Biskup Kazimierz Gurda urodził się w 1953 r. w Książnicach Wielkich. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1978 r. Doktorat uzyskał w Instytucie Patrystycznym „Augustianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie w 1988 r. Po powrocie do kraju został wykładowcą patrologii i języka łacińskiego oraz ojcem duchownym w kieleckim seminarium duchownym. Od czerwca 1996 r. był proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. Dwa lata później został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W 2004 r. otrzymał nominację biskupią. W Konferencji  Episkopatu Polski bp Kazimierz Gurda jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów  Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a także członkiem  Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

KAI