Kultura
Źródło:
Źródło:

Marta w krainie dylematów

Staraniem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ukazał się tom poezji „Marta w krainie dylematów” autorstwa Anny Wasak, polonistki, dziennikarki radiowej i prasowej.

Uroczysta promocja tomu, połączona z wieczorem autorskim, odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podolskim 25 listopada, początek o 18.00.

W refleksyjnych i miejscami zaskakujących utworach, zamkniętych w prawie stustronicowym tomie, wyróżnić można trzy aspekty: inspiracje biblijne, problemy widoczne oczami kobiety oraz dylematy współczesności ukazane w świetle Biblii. Wiersze powstawały długo, autorka pisała je już w czasach studenckich, a więc na przełomie lat 70. i 80., po rok 2011. – Stanowią dla mnie duchowy pamiętnik tego, co działo się w Polsce i w moim życiu na przestrzeni 30 lat – mówi A. Wasak. – W tym czasie zmieniła się Polska, zmieniałam zawody, miejsca zamieszkania, zmieniła się moja sytuacja osobista, wiedza o świecie. Można ten etap potraktować jako wędrówkę po dziwnej krainie – pełnej dziwów i dylematów, jakie stwarza współczesność, jakie stają przed kobietą – podkreśla z zadumą.

Pytana o tytułową postać biblijnej Marty, symbolu zatroskania o sprawy doczesne, zwraca uwagę, iż jej tytułowa bohaterka to współczesna kobieta, żyjąca w świecie postawionym na głowie. – Stąd jej dylematy – mówi – których jest zdecydowanie więcej niż za czasów biblijnych czy choćby kilkadziesiąt lat temu, gdy rzeczywistość wokół była mniej skomplikowana. A obowiązki i problemy kobiece wydawały się bardziej do ogarnięcia.

Na pytanie o wybór między drogą Marii i Marty A. Wasak odpowiada: – Ojciec Pio powiedział kiedyś, że życie w stanie duchownym to przebywanie na górze Tabor, zaś w małżeństwie – to droga krzyżowa. Kiedyś i dla mnie świat był prostszy, znałam odpowiedzi na wiele pytań. Teraz sama pytam, wiele pytań pozostaje otwartych, bo historia jeszcze się toczy – podsumowuje.

Patronat medialny nad promocją tomu „Marta w krainie dylematów” Anny Wasak sprawuje „Echo Katolickie”.


Powroty do Radzynia

Anna Wasak (z d. Zabielska) urodziła się w 1959 r. w Radzyniu Podlaskim. W rodzinnym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące, tu też związała się z Ruchem Światło-Życie. W latach 1978-1983 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie uczyła języka polskiego w szkołach podstawowych w Paszkach i Gołąbkach k. Łukowa. W roku 1991 zamieszkała w Siedlcach i podjęła pracę w Katolickim Radiu Podlasie, z którym związana była do 2001 r. W latach 2000-2008 pracowała jako korespondent „Naszego Dziennika”. Publikowała także na łamach tygodników: „Nowe Echo Podlasia”, „Gość Niedzielny” oraz miesięcznika „List do Pani”. Prowadziła zajęcia z edytorstwa na Akademii Podlaskiej. Współpracowała z Polskim Wydawnictwem Encyklopedycznym jako autor i korektor. Jest współautorką książki „Obrona krzyża w Miętnem” oraz autorką „Transplantacje – dar serca”. W 2005 r. wróciła do Radzynia. Wychowuje dwóch synów, pracuje w rodzinnej firmie, prowadzi własną, współpracuje z lokalną prasą.

Małgorzata Kołodziejczyk