Diecezja

Maryjo, nie daj nam zwątpić w Boży ład!

17 maja w parafii Najświętszego Serca Jezusowego odbyło się IV Dekanalne Spotkanie dla Zelatorów Żywego Różańca.

Wziął w nim udział bp Grzegorz Suchodolski. Zjazd został połączony z parafialną uroczystością dotyczącą kolejnej rocznicy objawień Matki Bożej w Horodyszczu. Zgromadzonych powitał proboszcz parafii ks. Andrzej Głasek. Potem głos zabrała diecezjalna zelatorka Agnieszka Chudzik, która dziękowała członkom kół za ofiary na misje i za niedzielną modlitwę różańcową w intencji ojczyzny w swoich parafiach. Kolejnym punktem była konferencja wygłoszona przed ks. dr. Grzegorza Koca.

Diecezjalny moderator ŻR mówił o tym, dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą Miłosierdzia. Na początku wystąpienia dziękował zgromadzonym za trwanie w modlitwie, za chęć formacji i za obecność na spotkaniu.

– Maryja jest Matką Miłosierdzia, bo najpierw sama przyjęła Boże miłosierdzie w swoim życiu. Ona wprowadza nas także w to miłosierdzie i niesie je innym. Pamiętajmy, że dzieło zbawienia jest większe niż dzieło stworzenia. W tym pierwszym ukazał się bezmiar miłosierdzia. Zaczęło się ono od zwiastowania w Nazarecie. Bóg wybrał Maryję na matkę swego Syna. Zachował Ją od grzechu pierworodnego, Jej natura była nim nie skażona. Dlatego Maryja wyśpiewała w swoim Magnificat: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” – mówił ks. G. Koc. Potem tłumaczył, na czym polega grzech. Zaznaczał, że przerywa on współpracę z łaską Bożą, rodzi lęk, burzy zaufanie względem Pana i deformuje nasze serca. Bóg chce nas ratować, więc w swoim miłosierdziu daje sakramenty pokuty i Eucharystii, przez które odbudowujemy naszą relację i uświęcamy nasze serca.

 

Bądźmy miłosierni!

Kapłan mówił o wartości pokuty, skruchy i zadośćuczynienia, o konieczności poznawania Boga, które prowadzi do Jego umiłowania. – Skoro Maryja objawia się z różańcem i o niego prosi, to znaczy że jest on dla nas ważny. Jeśli przywiążemy się do Niej tą modlitwą, to Ona nas podtrzyma. Przez Różaniec wchodzimy w wielkie dzieło zbawienia, które jest też dziełem miłosierdzia. Kontemplując jego poszczególne tajemnice, uwielbiamy Boga i Jego wielkość, mamy też udział w Bożych łaskach. Choć ta modlitwa wydaje się jałowa i monotonna, ona zawsze rodzi jedność, pokój i radość. I jeszcze jedna rzecz: skoro sami korzystamy z miłosierdzia, powinniśmy je nieść innym tak jak Maryja. Objawia się ono np. w przebaczeniu. Jeśli nam przebaczono, i my powinniśmy tak czynić wobec innych. Skutki braku przebaczenia są dramatyczne – przestrzegał moderator ŻR.

 

Proszę was o modlitwę!

Po konferencji uczestnicy zjazdu modlili się na różańcu i wzięli udział w nabożeństwie majowym. Głównym punktem spotkania była Msza pod przewodnictwem bp. G. Suchodolskiego. W homilii hierarcha mówił o darze wolności, którym Bóg obdarzył każdego człowieka. Niestety, korona stworzenia źle wykorzystała ten dar i odpowiedziała swemu Stwórcy grzechem i nieposłuszeństwem.

– To nadmierne wykorzystywanie wolności trwa do dziś. Widać to ostatnio bardzo mocno w naszej ojczyźnie. Wiemy o zamiarach wprowadzenia zmian w dotychczasowym prawie aborcyjnym. Dziś jest to jedna z tych intencji, która każe nam szczególnie – z różańcem w ręku – trwać na modlitwie. Ojciec Święty Franciszek w swoich środowych audiencjach już kilkakrotnie apelował do nas, Polaków, byśmy szanowali życie od poczęcia aż do jego naturalnego kresu. Papież już kilkakrotnie wracał do tej myśli, byśmy także prawnie chronili każde życie. Wiemy, że nie jest to proste, bo koalicyjne siły próbują nie tylko przywrócić dawny kompromis, ale pójść jeszcze dalej. To nadużywanie wolności przez człowieka! – zwrócił uwagę. Podkreślił też, że jedyne, co nam zostało, to modlitwa, by wspomagać tych, którzy dziś walczą i przemawiają w obronie najsłabszych. – Trzeba na paciorkach „zrobić” tyle, ile to możliwe, by ta Boża interwencja była skuteczna w sercach wielu ludzi, począwszy od parlamentarzystów, którzy stanowią prawo, aż po tych, którzy decydują się na poczęcie nowego życia, a później chcą być nieodpowiedzialni i nie chcą go przyjąć. Chciałbym wam tę intencję przedłożyć. Maryja musi sprawić cud, by prawo Boże było u nas szanowane. Oddajmy jej to na różańcu. Niech Ona interweniuje ze swoimi siłami – apelował biskup.

 

Jak w latach 50

Bp G. Suchodolski prosił też o modlitwę w intencji dalszej obecności katechezy w szkołach. Jako członek Komisji Wychowania Katolickiego przy EP uczestniczy w rozmowach z przedstawicielami ministerstwa edukacji.

– Ministerstwo naciska na to, by lekcje religii odbywały się w klasach łączonych, nawet do 30 osób. Chce, by uczestniczyli w nich uczniowie różnych klas, zarówno tych młodszych, jak i najstarszych. Te lekcje miałyby się odbywać na pierwszej albo na ostatniej godzinie. Czujemy duży opór ze strony ministerstwa. Jego działania nie są konsultowane ani z Kościołem katolickim, ani z innymi wyznaniami. Polecam waszej modlitwie te nasze rozmowy, które są naprawdę bardzo trudne. Musimy też zacząć myśleć, jak inaczej przekazywać wiedzę i wiarę w środowisku parafialnym. Mechanizmy, które napotykamy, są podobne do tych z lat 50, 60 ubiegłego wieku, kiedy wyprowadzano religię ze szkół – tłumaczył biskup.

 

Na dziwnym zakręcie

Hierarcha nawiązał także do rozporządzenia prezydenta Warszawy, który nakazał usunięcie symboli religijnych z urzędów i placówek podległych stołecznemu magistratowi. – Miłosierdzie, którego dziś wzywamy, jest potrzebne wszystkim, którzy nadużywają swojej wolności w aspekcie wolności religijnej i nie szanują wyznania innych osób. Abp G. Ryś, komentując te wydarzenia, powiedział: „Tolerancja nie oznacza wyzerowania naszych poglądów, ale szanowanie każdego”. To wszystko idzie w niebezpieczną stronę. Żyję tym od kilku dni i chcę się tym z wami podzielić. Jesteśmy na dziwnym zakręcie. To jest ten nowy ład? My chcemy Bożego porządku, prawa i mądrości. Niech Boże miłosierdzie chroni nasze dzieci od samego poczęcia, niech je chroni, gdy chcemy przekazywać im prawdy wiary i niech chroni naszą przestrzeń społeczną, gdzie mamy prawo pokazywać, że jesteśmy katolikami. Mamy święte symbole, dla których wielu oddawało życie. Prośmy: Maryjo, nie daj nam zwątpić w to, że Boży porządek jest możliwy pomimo wojny, która trwa, mimo nadużywania wolności, mimo że tak wielu ludzi żyje, jakby Boga nie było! – wołał biskup Grzegorz.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem materiałów formacyjnych i agapą.

AWAW