Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Masz problem? Pomożemy ci!

Pandemia z pewnością wpłynęła negatywnie na stan psychiczny wielu z nas… Czy liczba osób uzależnionych wzrosła? Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący? O tym mówi Mirosława Paczóska, prezes stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” z Siedlec.

Komu pomagacie?

Skupiamy się na pomocy osobom uzależnionym - od alkoholu, narkotyków, hazardu, osobom współuzależnionym, rodzicom, również dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) i dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (DDD). Wachlarz pomocy jest szeroki, ale wszystko skupia się wokół uzależnień. Pomagamy zarówno indywidualnie, jak i grupowo, m.in. w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych oraz konsultacji terapeutycznych.

Czy pandemia zatrzymała działalność stowarzyszenia?

 

Jedynie na niecałe dwa miesiące, kiedy to pracowaliśmy zdalnie. Jako jedna z nielicznych placówek pomocowych szybko ruszyliśmy z powrotem z działalnością stacjonarną. I tak jest do tej pory. Wiemy, jak bardzo jesteśmy potrzebni…

 

Zamknięcie, izolacja społeczna, praca i nauka zdalna… Czy to przełożyło się na wzrost ilości osób uzależnionych?

 

Jestem prezesem stowarzyszenia, ale i osobą pierwszego kontaktu dla potrzebujących. W moim przekonaniu, „owoce” pandemii w zakresie różnego rodzaju uzależnień i zaburzeń dopiero będziemy zbierać… „Szansa” działa osiem lat. Każdego roku blisko 200 osób korzystało z naszej pomocy. Rok ubiegły natomiast zamknęliśmy liczbą 345 pacjentów. Wzrost jest zdecydowany. Warto jednak zauważyć, że wpływ na tak dużą liczbę pacjentów może mieć fakt, że zdecydowana większość poradni z regionu, działających w ramach NFZ, była zamknięta. Terapeuci pracowali zdalnie. A my byliśmy w zasadzie jedynym punktem terapeutyczno-konsultacyjnym działającym stacjonarnie.

 

Czy uzależnienia wśród dzieci i młodzieży stanowią duży problem?

 

W dzisiejszym świecie na młodych ludzi czyha wiele pokus… Głównym problem są narkotyki. „Nie zażywasz – życie wygrywasz” to projekt profilaktyczny skierowany do młodzieży oraz młodych dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Inicjatywa ma na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z używania wspomnianych środków. Równolegle działaniami profilaktycznymi objęci są rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problem narkotykowym.

 

„Bądźmy wrażliwi” to jedno z działań, skierowane do tych, którzy doświadczyli w rodzinie problemu alkoholowego…

 

W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy warsztaty DDA, czyli dla dorosłych dzieci alkoholików. Działa również program DDD – dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zainteresowanie terapią jest bardzo duże, zaraz po zamieszczeniu informacji – telefony się rozdzwoniły, a lista dostępnych miejsc praktycznie od razu się zapełniła. Nie dziwi nas to, bo skala problemu jest ogromna… Dziecko alkoholików, wchodząc w dorosłe życie, najczęściej nie wie, kim jest. DDA nie potrafi odnaleźć się w życiu, dopiero między 30 a 40 rokiem życia rozpoczyna budowanie swojej tożsamości. Terminem DDA określa się stosunkowo niedawno wyodrębnioną dziedzinę zaburzeń, wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoby, które rozpoczynają terapię nad własnym dzieciństwem, z powodu bycia dzieckiem alkoholika, w dalszym ciągu stanowią jednak rzadkość, ponieważ mało jest placówek zajmujących się ich problemami. DDA często nie uświadamiają sobie związku między tym, co działo się w domu rodzinnym, a niepowodzeniami życia dorosłego. Ci, którzy mimo wszystko rozpoczynają porządkowanie trudnych doświadczeń własnego życia, z niepokojem pytają, czy już zawsze będą mieli cechy DDA… W tym przypadku najlepszym sposobem leczenia jest psychoterapia oraz warsztaty rozwoju osobistego.

 

Wielu ludzi mierzy się też z trudnościami wychowawczymi, bo rodzicielstwa nikt nie uczy…

 

Zgadza się. W pracy psychoterapeutycznej często spotykamy się z trudnościami rodziców związanymi z ich dziećmi. Wychodząc naprzeciw tym problemom, utworzyliśmy „szkołę dla rodziców” w ramach projektu „Razem możemy więcej”. Często rodzice wychowują, kierując się intuicją, ale i wzorując się na sposobach wychowawczych swoich rodziców. Nie zawsze jednak są to dobre wzorce. Ponadto obecna sytuacja na świecie, zamknięte szkoły, praca zdalna, konieczność zachowania bezpiecznego fizycznego dystansu, stanowią wyzwania dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób posiadających dzieci. Pewne zachowania, sytuacje, które kiedyś w domu były dla nas do przyjęcia, teraz – w dobie pandemii – przy zamknięciu rodziny w czterech ścianach, wywołują nieporozumienia i pogłębiają trudne relacje rodzinne, w tym również przemoc.

Trudności w wychowaniu dzieci, alkohol i przemoc często łączą się ze sobą, dlatego też potrzebne są kompleksowe działania, które wpłyną na poprawę rodzinnych więzi, relacji. Ta myśl przyświecała nam, gdy tworzyliśmy program warsztatów w ramach „szkoły dla rodziców”. Zaplanowaliśmy dwie bardzo intensywne edycje: dla rodziców dzieci młodszych oraz rodziców nastolatków. Zajęcia będą okazją do refleksji nad swoją postawą wychowawczą, spotkania tych, którzy chcą uczyć się budować cieplejsze relacje z dziećmi lub wychowankami poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, wymianę doświadczeń. Wartością tych zajęć jest to, iż pomagają zrozumieć świat widziany oczami dziecka, co sprzyja budowaniu poczucia wzajemnej bliskości, szacunku i życzliwości. Pomaga to w uczeniu się dialogu.

 

Stowarzyszenie prowadzi mnóstwo innych działań…

 

W ramach wspomnianego projektu organizujemy również szkolenie dla profesjonalistów – osób zajmujących się osobami uzależnionymi na terenie województwa mazowieckiego ph. „Porozumienie bez przemocy”, w którym kluczowe jest uważne słuchanie siebie nawzajem oraz świadomość uczuć i potrzeb. Współpracujemy z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, Wioskami Dziecięcymi SOS, policją… Wszystkie nasze inicjatywy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że to, co robimy jest potrzebne i doceniane.

 

W jaki sposób można się z wami skontaktować?

 

Najlepiej skorzystać z dyżuru osoby pierwszego kontaktu, dzwoniąc pod nr: 513-092-222 (od godz. 11.00 do 18.00). Można też napisać maila: szansa.siedlce@gmail.com lub skomunikować się przez nasz facebookowy profil. Zachęcamy również do wizyt osobistych: stowarzyszenie mieści się w Siedlcach przy ul. Dylewicza 23, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-18.00. Zlokalizowanie punktu konsultacyjnego nie w centrum miasta, a na jego obrzeżach, gwarantuje dyskrecję. Nikogo nie odprawiamy z kwitkiem, zawsze znajdziemy odpowiedni rodzaj pomocy. Mamy bowiem grono świetnych specjalistów: terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, edukatorów profilaktyki uzależnień. Wyciągniemy dłoń do wszystkich, którzy będą szukać pomocy w „Szansie”!

 

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Zduniak-Urban