Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Matematyczne systemy

Od 28 do 31 stycznia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach odbywać się będzie już po raz 5. Międzynarodowa Konferencja „Systemy Algebry Komputerowej w Nauczaniu i Badaniach - CASTR 2009”.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczy głównie zastosowań systemów obliczeń numerycznych i symbolicznych, takich jak Mathematica, Matlab czy Maxyma, w zagadnieniach stabilności rozwiązań równań różniczkowych, problemach mechaniki niebieskiej i promieniowania kosmicznego, zagadnieniach modelowania procesów ekonomicznych oraz finansowych, a także zastosowań dydaktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów ścisłych. – Swój udział potwierdziło już wielu naukowców, którzy uczestniczyli we wcześniejszych konferencjach. Przyjadą również nowi goście. Spodziewamy się uczestników z siedmiu lub ośmiu krajów europejskich. Zgłoszono już około 50 referatów – mówi dr Leszek Gadomski, rektor WSFiZ.

Pierwsza z konferencji odbyła się w 1999 r. z inicjatywy: prof. E. Grebienikowa (Rosja), prof. R. Kraglera (Niemcy), prof. N. Łukaszewicza (Białoruś) oraz pracowników Instytutu Matematyki i Fizyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Jej tematyka koncentrowała się wokół zastosowań pakietu „Mathematica” firmy Wolfram Research (USA) w badaniach naukowych i dydaktyce. – System „Mathematica” należał wówczas do najlepszych programów matematycznych. Oprócz zaawansowanych procedur numerycznych pozwalał na niedostępne wcześniej możliwości przekształceń symbolicznych, udostępniał zaawansowane metody wizualizacji i animacji graficznych. Oprogramowanie to zachowało swoją dominującą pozycję na rynku do dzisiaj – wyjaśnia Gadomski.

W latach 2000 i 2001 odbyły się jeszcze dwie konferencje, a do grona aktywnych uczestników i organizatorów dołączyli: B. Elmabsout (Francja), A. Chichurin oraz A. Prokopenya (Białoruś). Kolejne wznowiono dopiero po sześcioletniej przerwie, w 2007 r.  Problematykę poszerzono o zastosowania metod komputerowych w finansach i ekonomii. Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono prof. Grebienikowowi. W latach 1996 – 2002 ten obchodzący 75-lecie urodzin naukowiec pracował w Instytucie Matematyki i Fizyki Akademii Podlaskiej, a obecnie wykłada na Wydziale Nauk Technicznych WSFiZ.

W czasie dwóch dni obrad wygłoszono ponad 30 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy z 9 krajów: Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rumunii, Francji, Niemiec i Polski. Oficjalnym językiem podczas spotkania był angielski.

Patronat nad tegoroczną konferencją CASTR 2009 objęli Wojciech Kudelski – prezydent Siedlec oraz Zygmunt Wielogórski – starosta powiatu siedleckiego. Natomiast patronat medialny zapewnia m.in. „Echo Katolickie”.

Kinga Ochnio