Aktualności
Mazowsze pomoże seniorom

Mazowsze pomoże seniorom

100 projektów rad senioralnych z dofinansowaniem sejmiku Mazowsza. Na program „Mazowsze dla seniorów 2023” przeznaczono ponad 2,4 mln zł.

Blisko 240 tys. zł na realizację 9 projektów trafi do subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego.

Już co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest w wieku 60+, a seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczną, dlatego samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów rad senioralnych. Beneficjenci mogą przeznaczyć środki m.in. na wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty. Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, program „Mazowsze dla seniorów” cieszy się dużą popularnością. – To wielki sukces! Po liczbie wniosków widać, że seniorzy Mazowsza są aktywni i mają wiele potrzeb. Chcą być aktywni, organizować się i zmieniać otaczającą ich rzeczywistość.

Gminne rady seniorów reprezentują interesy osób starszych i pełnią funkcję doradczą, mogą także realizować własne inicjatywy. Według danych w 2022 r. w województwie mazowieckim działało ponad 60 gminnych rad seniorów, a kolejne powstają. Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. -W radach seniorów zasiadają przedstawiciele osób starszych i organizacji działających na ich rzecz, np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W tegorocznej edycji programu można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80% kosztów zadania. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których funkcjonują rady seniorów. Każda gmina mogła złożyć po dwa wnioski. W przypadku Warszawy mogły to być po dwa wnioski na każdą dzielnicę, ale musiały dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.