Rozmaitości
Źródło: pixabay
Źródło: pixabay

Mazowszu grozi susza

Z raportu opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że zagrożenie suszą występuje na powierzchni 2,09% gruntów ornych skupionych w ośmiu województwach, w tym mazowieckim.

Susza jest zjawiskiem stale występującym w polskim klimacie. Instytut badawczy wskazał wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski w uprawach: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych. Zagrożenie suszą występuje w 248 gminach, na powierzchni 2,09% gruntów ornych skupionych w ośmiu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim.

Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w ośmiu województwach Polski w 248 gminach. Względem poprzedniego, sześciodekadowego okresu, nastąpiło zmniejszenie zagrożenia suszą o 224 gminy. Susza występuje również wśród upraw zbóż ozimych. Odnotowano ją w pięciu województwach Polski, w 104 gminach, czyli o 175 gmin mniej niż w poprzednim okresie. W uprawach krzewów owocowych suszę odnotowano w trzech województwach, w 20 gminach kraju. Zagrożenie zmniejszyło się o 227 gmin względem poprzedniego okresu. W uprawach roślin strączkowych – susza wystąpiła w czterech województwach, w 64 gminach Polski.

W większości wspomnianych województw powołano już komisje do oszacowania strat, a te rozpoczęły już swoją działalność w gospodarstwach rolnych. Muszą skalkulować straty w terminie – do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

W ministerstwie rolnictwa opracowano nowy wzór protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, który powinien być wykorzystywany przez komisje. W dokumencie uproszczono w szczególności metodę określania średniorocznej produkcji z trzech poprzednich lat, a także strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Poziom strat spowodowanych suszą będzie znany po zakończeniu prac przez komisje.

GU