Aktualności
Miasto odzyskało 2 mln zł

Miasto odzyskało 2 mln zł

Na konto miasta wpłynęły prawie 2 mln zł. Te pieniądze to gwarancja za nienależyte wykonanie kontraktu na budowę bialskiego stadionu.

Podczas realizacji kolejnych etapów inwestycji pojawiły się poważne opóźnienia. Ponadto wielu podwykonawców nie otrzymało należnego im wynagrodzenia. Wpłynęły również zajęcia komornicze wobec głównego wykonawcy, który utracił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną. O realizację zabezpieczenia wynikającego z zawartej z wykonawcą stadionu umowy wnioskował prezydent Litwiniuk. Niewykluczone, że miasto będzie starało się o wypłatę kolejnej części ubezpieczenia.

MD