Diecezja
Źródło: XMCH
Źródło: XMCH

Między Lublinem a Włodawą

Dokonująca się na naszych oczach przemiana kulturowa to wezwanie, abyśmy nieustannie odkrywali wartość ludzkiego życia, niezależnie od zmian zachodzących w otaczającym nas świecie - mówił bp Zbigniew Kiernikowski w czwartek, 5 grudnia, podczas wizytacji parafii św. Andrzeja Boboli w Wytycznie.

Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu hańskiego, księdza biskupa powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Aleksander Żywczok. – Wytyczno to wioska położona na trasie Lublin-Włodawa. Tu znajduje się kościół stanowiący centrum życia religijnego parafii św. Andrzeja Boboli – mówił podczas przedstawienia parafii jej proboszcz.

Potomkowie unitów

Przypomniał on, że dawniej miejscowość Wytyczno wraz z przyległościami należała do parafii Wereszczyn. Pierwotnie w Wytycznie istniała parafia grekokatolicka. W okresie rozbiorów, a szczególnie po powstaniu styczniowym, rozpoczęło się prześladowanie unitów i nawracanie ich siłą na prawosławie. Kościół unicki został przekształcony w cerkiew prawosławną. Podczas I wojny światowej, cofające się wojska rosyjskie spaliły tę wielowiekową świątynię. 17 kwietnia 1938 r. biskup Henryk Przeździecki ustanowił w Wytycznie rzymskokatolicką parafię pw. św. Andrzeja Boboli. Obecnie liczy ona 982 osoby. W niedzielnej Eucharystii udział bierze ok 35% wiernych. W parafii działają koła różańcowe, chór parafialny, schola młodzieżowa, koło misyjne dzieci, ministranci, lektorzy, małe grupy formacyjne oraz Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny. Na terenie parafii Wytyczno znajduje się pomnik poświęcony pamięci poległych i pomordowanych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w walce z bolszewikami. Na terenie parafii od 1983 r. istnieje Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Obecnie przy parafii pracują trzy siostry, które opiekują się kościołem i prowadzą dom rekolekcyjny, który szczególnie w okresie letnim cieszy się dużym powodzeniem. Z parafii pochodzi dwóch kapłanów oraz cztery siostry zakonne.

Radość i nadzieja płynące z Ewangelii

W katechezie do parafian bp Kiernikowski mówił, że oparcie całego życia na Bogu wyzwala od lęku i przynosi nadzieję. – Dokonująca się na naszych oczach przemiana kulturowa to wezwanie, abyśmy nieustannie odkrywali wartość ludzkiego życia, niezależnie od zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. Dominujący niż demograficzny, to nie tylko kwestia posiadania dzieci, ale oznaka braku nadziei w naszym życiu. Znakiem właściwie pojmowanej kwestii życia jest jego przekazywanie – mówił.

Po katechezie nastąpiła celebracja Eucharystii, podczas której w homilii biskup powiedział, że każdy chrześcijanin na historii zbawienia powinien budować „dom” swojego życia. – Każdy z nas jest powołany i przeznaczony do bycia chrześcijaninem, a nasze życie w oczach Boga ma ogromną wartość – nauczał. – Po to przyjęliśmy sakrament chrztu, słuchamy Słowa Bożego i gromadzimy się w tym kościele jako wspólnota parafialna, aby ciągle uczyć się historii zbawienia i wiedzieć, na czym budować swoje życie. Do tego wzywa nas również papież Franciszek w swojej adhortacji „Evangelii gaudium”, aby każdy z nas był przeniknięty radością z powodu otrzymanej Ewangelii – głosił ordynariusz siedlecki.

Spotkania i modlitwa

Po Mszy św. bp Kiernikowski udał się na spotkanie z radą parafialną, podczas którego poruszono kwestie związane z życiem i funkcjonowaniem mieszkańców parafii Wytyczno. Następnym punktem była wizyta w Szkole Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas spotkania z gronem pedagogicznym szkoły, bp Kiernikowski zachęcał do systematycznego czytania Słowa Bożego w kontekście codziennego życia. Nauczyciele pytali również o stan powołań kapłańskich i przyczyny problemów, jakie dotykają młodych ludzi oraz ich rodziny. Następnie ordynariusz siedlecki udał się na pobliski cmentarz, aby pomodlić się za pochowanych tam kapłanów: ks. Romana Dybka i ks. dr. Henryka Ćwiklińskiego, a potem odwiedził jedną z rodzin mieszkających na terenie parafii. Ostatnim punktem była wizyta w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i spotkanie z księżmi z dekanatu hańskiego, które zakończyły wizytację kanoniczną w parafii św. Andrzeja Boboli w Wytycznie.

ks. Michał Chromiński