Aktualności
Międzyrzeczanin roku

Międzyrzeczanin roku

Do 31 marca można zgłaszać kandydatów do honorowego tytułu Międzyrzeczanin Roku.

Konkurs organizowany jest przez urząd miasta już po raz trzeci. W poprzednich edycjach jego laureatami byli: Marcin Śliwa – trener drugoligowych siatkarzy i Romuald Pietrosiuk – ordynator oddziału chirurgii międzyrzeckiego szpitala. Kto zdobędzie tytuł w tym roku, dowiemy się jesienią. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, jak też każda osoba pełnoletnia. Nominację należy udokumentować listą z 25 podpisami dorosłych osób. Pretendent do tytułu musi być mieszkańcem Międzyrzeca Podlaskiego. Ponadto ma to być osoba, która w 2015 r. wyróżniła się postawą lub działalnością w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wspierała rozwój i promocję miasta, a także cieszy się zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście w sekretariacie urzędu miasta (ul. Pocztowa 8) lub przesłać na adres: miasto@miedzyrzec.pl. Głosowanie za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie internetowej rozpocznie się 1 maja, a zakończy 30 września. Zwycięży ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

BZ