Aktualności
Miejsca pracy czekają!

Miejsca pracy czekają!

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej posiada wolne miejsca pracy. Przeznaczone są one dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie zakład zatrudnia 37 osób w czterech działach zawodowych (gastronomia, obsługa budynku, dział magazynowy oraz odnowa biologiczna), a także w dziale księgowo-kadrowym. Zatrudnienie może znaleźć jeszcze osiem osób.

– Szukamy osób na stanowiska: pomoc kuchenna, cukiernik, fizjoterapeuta oraz pomoc kierowcy jako konwojent – przeznaczone dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wymiarze 0,55 etatu. Podstawą do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie są bowiem zaświadczenia o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – wyjaśnia Katarzyna Rola-Skorupska, kierownik ZAZ.

Nie ma ograniczeń co do miejsca zamieszkania kandydata. Mogą zgłaszać się zatem zarówno mieszkańcy Siedlec, jak również powiatów ościennych. – Zachęcamy do zgłaszania swojej oferty tych wszystkich, których stan zdrowia pozwala na to, by, pomimo swojej niepełnosprawności, podjąć zatrudnienie – podkreśla kierownik. Zapytana natomiast o oczekiwania w stosunku do nowych pracowników K. Rola-Skorupska zaznacza, że potrzebni są po prostu chętni do pracy, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe życie. – Wymagamy jedynie zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelnej pracy i chęci wspólnego działania na rzecz rozwoju zakładu – przekonuje.

 Działalność ZAZ skupia się na dwóch głównych działach – gastronomicznym oraz ośrodku odnowy biologicznej. Podstawowym celem zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy. Cel ten realizowany jest poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Zainteresowani tą ofertą powinni przygotować dokumentację aplikacyjną, czyli swoje CV i aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty należy wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@zaz-siedlce.pl lub zgłosić się osobiście do siedziby ZAZ, który mieści się przy ul. Chopina 10. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 25-633-43-15. Rekrutacja kandydatów trwa tylko końca grudnia.

GU