Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Miejsce przemiany serca

9 października odbyło się w Siedlcach uroczyste rozpoczęcie nowego roku formacji w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej.

W katechezie skierowanej do uczestników DSL, bp Kiernikowski podkreślił, jak właściwie rozumieć i przeżywać liturgię. – Liturgia jest potwierdzeniem w nas zamysłu Bożego i miejscem przemiany naszego serca. Jako ludzie dotknięci grzechem bronimy się przed działaniem Boga w nas i nawróceniem. Dlatego potrzebujemy liturgii, by w niej dokonywało się przekreślanie naszego starego człowieka. Ta przemiana trwa całe życie. Kto ma w sobie ducha liturgii, nie boi się tracić życia dla drugiego. Jeśli małżonkowie tak siebie pojmują, całe ich życie staje się liturgią. Nawet w starości swojej, jak oliwka wydadzą życiodajny owoc – nauczał biskup.

Po katechezie uczestnicy zadawali wiele pytań, m.in. o to, jak formować dojrzałych chrześcijan, jak łączyć liturgię z ewangelizacją i codziennym życiem, jak przygotowywać młodych ludzi do świadomego korzystania z mocy sakramentów, jaka relacja zachodzi między kapłaństwem urzędowym i powszechnym.

W spotkaniu inaugurującym nowy rok formacji w DSL uczestniczyło 50 osób, duchownych i świeckich. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna została powołana przez biskupa siedleckiego w październiku 2003 r. Obejmuje zarówno kapłanów, jak i świeckich, gotowych podejmować odpowiedzialność za formację i służbę liturgiczną we wspólnotach lokalnych. W comiesięcznych sesjach DSL podejmowane są – od strony teoretycznej i praktycznej – różne zagadnienia dotyczące liturgii, jak rok liturgiczny, teologia Eucharystii, posługi liturgiczne ceremoniarza, lektora, kantora, nadzwyczajnego szafarza Komunii św., Liturgia Godzin. W roku 2010/2011 program DSL skierowany jest głownie do przedstawicieli dekanatów siedleckiego i żelechowskiego. Dyrektorem DSL jest pani Irena Chłopkowska. Swoim doświadczeniem i wiedzą liturgiczną wspierają ją ks. Waldemar Mróz oraz ks. Jerzy Przychodzeń.

Podczas pierwszej sesji DSL uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy, wprowadzający w rozumienie zgromadzenia liturgicznego, wygłosił ks. Waldemar Mróz. Drugi, dotyczący posług i funkcji w liturgii, wygłosił ks. Jerzy Przychodzeń.

Uczestnicy DSL podkreślają, że otrzymywana formacja pomaga im w zrozumieniu wymowy znaków i postaw w liturgii, pozwala głębiej przeżywać Eucharystię oraz świadomie wchodzić w komunię z drugim człowiekiem.

ks. Mateusz Czubak