Rozmaitości
Źródło: MORGUEFILE
Źródło: MORGUEFILE

Mięso w górę

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu ceny ziarna większości zbóż w skupie spadły w stosunku do maja. Podobnie ceny skupu mleka i ziemniaków. W górę poszły natomiast ceny skupu żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego.

Jak poinformował GUS, spadły ceny pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, owsa i kukurydzy. Wzrosły za to ceny skupu żyta.

Drogo jak za zboże?

Ceny pszenicy w skupie spadły w czerwcu w porównaniu z poprzednim miesiącem do 90,69 zł/dt, czyli o 2,8%, a w odniesieniu do czerwca 2011 r. były niższe o 8,5%. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 96,68 zł, czyli o 0,5% mniej niż przed miesiącem i o 5,9% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 85,05 zł/dt – o 2,7% więcej w porównaniu z majem i 6,2% więcej niż w tym samym okresie ub. r. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 83,48 zł/dt, co oznacza, że wprawdzie spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6%, ale w ujęciu rocznym wzrosły o 1,8%.

Ceny jęczmienia w skupie i na targowiskach utrzymały się prawie na poziomie z ubiegłego miesiąca: 83,58 zł/dt w skupie, na targowiskach 91,80 zł/dt. W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ceny w skupie były wyższe o 6,9%, natomiast na targowiskach ceny obniżyły się o 2,2%.

Za pszenżyto płacono w skupie 82,94 zł/dt (o 3% mniej niż w maju). Natomiast ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 85,78 zł/dt. Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 7,4%, do 68,51 zł/dt. W sprzedaży targowiskowej średnia cena tego zboża wyniosła 76,56 zł/dt, czyli o 2,1% mniej niż w poprzednim miesiącu.

Ceny ziemniaków w skupie wyniosły 47,23 zł/dt i były o 1,6% niższe od notowanych miesiąc wcześniej i o aż 43,8% niższe niż rok temu. Z kolei ceny na targowiskach wzrosły w stosunku do cen z maja o 1,3% – do poziomu 58,98 zł/dt. W odniesieniu do tego samego okresu ub. roku były tańsze aż o 61,5%.

Bez rzucania mięsem

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,62 zł/kg – były o 4,9% wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 23,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Natomiast na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,40 zł (5,5% więcej niż w maju i o 19,7% więcej niż przed rokiem). Ceny skupu żywca wołowego wzrosły w stosunku do maja br. o 1,8%, do 6,42 zł/kg. W stosunku do poprzedniego roku ceny wzrosły o 13,6%. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,30 zł/kg. Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,36 zł/kg (o 5,9 % więcej niż w maju).

Za jedno prosię na chów płacono na targowiskach średnio 170,84 zł (3,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 50,8% więcej niż rok temu).

Za dojną krowę płacono na targowiskach średnio 2 tys. 865 zł (o 11,5% więcej niż przed rokiem). Roczna jałówka na targowiskach kosztowała średnio 1 tys. 913 zł.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 113,93 zł, tj. o 2,2% mniej niż przed miesiącem i o 4,5% mniej niż przed rokiem.

KL