Aktualności
Mieszkańcy wskażą inwestycję

Mieszkańcy wskażą inwestycję

15 spośród 19 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców zostało zaakceptowanych w ramach budżetu obywatelskiego. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecyduje głosowanie.

Na liście pozytywnie ocenionych projektów znalazły się cztery place zabaw u zbiegu ulic Armii Ludowej i Sosnowej, w osiedlach „Polna” i „Stacja Kolejowa”, a także przy ul. Szpitalnej oraz utwardzenie fragmentów dróg, budowa chodników i oświetlenia przy ulicach Kościelnej, Mickiewicza Laskowskiej, Pogodnej, al. Jana Pawła II i Spółdzielczej. Wśród propozycji są też: doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w sprzęt sportowy, utwardzenie parkingu przy ul. Polnej, wykonanie ul. Kościelnej, rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w Centrum Kultury w Laskach, budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz sterylizacja psów i kotów z terenu gminy Parczew.

Wśród odrzuconych pomysłów znalazła się przebudowa chodnika łączącego ul. Spółdzielczą z al. Jana Pawła II, na którą gmina już otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także trzy inne projekty, których wartość przekracza pulę pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski, czyli 250 tys. zł. Wśród nich były: rozbudowa sali sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o szacunkowej wartości 378 tys. zł, przygotowanie alei spacerowej wzdłuż rzeki Konotopa, której koszt jest szacowany na 625 tys. zł, oraz wykonanie pierwszego z trzech etapów deptaka ze ścieżką rowerową wzdłuż Konotopy – od ul. Warszawskiej do Ogrodowej – za 1 mln zł. W dwóch ostatnich przypadkach powód braku akceptacji to m.in. fakt, że samorząd nie jest właścicielem wszystkich działek, na których miałyby być wykonane zaproponowane inwestycje.

O tym, które pomysły wejdą w fazę realizacji, zadecydują mieszkańcy. Swoje głosy będą mogli oddawać do 24 września w sali konferencyjnej urzędu miasta, także w sobotę i niedzielę, od 9.00 do 13.00. Kolejność zadań umieszczonych na karcie do głosowania uszeregowana jest alfabetycznie. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w karcie z prawej strony obok nazwy wybranego projektu. Aby głos był ważny, karta do głosowania musi zawierać imię i nazwisko głosującego, numer PESEL oraz czytelny podpis. Co ważne, w wyborach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Parczew, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia. Wybrane projekty zostaną włączone do projektu budżetu gminy na 2015 r.

KO