Aktualności
Mieszkańcy zdecydują

Mieszkańcy zdecydują

W gminie organizowane są zebrania wiejskie, których celem jest określenie zadań, na jakie zostanie przeznaczony fundusz sołecki w przyszłym roku. Pieniądze muszą być przekazane na zadania własne gminy.

 Lwia część środków przeznaczana była dotychczas na zadania inwestycyjne, wśród których dominowały przedsięwzięcia drogowe. W 2014 r. fundusz sołecki wyniesie 234,134 tys. zł. To prawie o 8 tys. zł więcej niż w bieżącym roku. Zwiększenie kwoty funduszu wynika ze wzrostu dochodu na jednego mieszkańca gminy.

Inicjatywę, zarówno w zwołaniu zebrania, jak i przedstawieniu propozycji podziału środków, ma rada sołecka. Jak pokazują lata ubiegłe, propozycje rad są gorąco dyskutowane na zebraniach wiejskich, co tylko obrazuje różnorodność potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Na jakie cele przeznaczony zostanie fundusz sołecki w 2014 r., mieszkańcy muszą zdecydować do końca września.

AD