Aktualności
Migający nie w każdym urzędzie

Migający nie w każdym urzędzie

Administracja publiczna musi uwzględniać potrzeby osób niesłyszących. Jak z tego obowiązku wywiązują się lokalne samorządy?

Urzędy, szpitale i jednostki policji muszą zapewnić osobom niesłyszącym pomoc tłumacza języka migowego, a także umożliwić korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych i faksów. Samorządowe strony internetowe mają spełniać standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące powinny zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Pomoc niesłyszącym gwarantuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.

Jak jest ona realizowana w Międzyrzecu i sąsiednich gminach? W urzędzie miasta język migowy zna tylko stażystka. Natomiast gminni pracownicy dopiero zamierzają się w tym zakresie szkolić. Z kolei wójt Drelowa Piotr Kazimierski twierdzi, że w gminie nie mieszka nikt, kto potrzebowałby takiej pomocy, więc w urzędzie nikt nie potrafi posługiwać się językiem migowym.