Aktualności
Mija termin składania wniosków

Mija termin składania wniosków

Tylko do poniedziałku 20 listopada mazowiecki oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej.

Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji albo po prostu wysłać je pocztą. Powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna – to klęski, w wyniku których powstałe szkody uprawniają do starania się o wsparcie. Maksymalna kwota pomocy z całego działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł. Co ważne, nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

AW