Aktualności
Milionowa inwestycja 

Milionowa inwestycja 

W bialskim starostwie podpisano umowę na przebudowę mostu na rzece Krzna w Wysokim.

ecna przeprawa ma długość 40 m i łączy odcinek drogi pomiędzy Wysokim i Rudnikami. Po przebudowie będzie ona dłuższa o 10 m, a jej szerokość sięgnie 13 m. Wraz z tą inwestycją zostanie przeprowadzony remont drogi na odcinku po ok. 500 m w kierunku obu miejscowości. – Koszt przedsięwzięcia szacuje się na ponad 12 mln zł. 50% tej kwoty pochodzi z rezerw Ministerstwa Infrastruktury. Prace powinny zakończyć się w grudniu. Na czas modernizacji zaplanowano objazdy, dlatego mieszkańcu muszą się liczyć z czasowymi ograniczeniami w ruchu – informuje Artur Rogulski z Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.

Wykonawca jest konsorcjum firm z Białegostoku, która wykonuje prace głównie na wschodniej ścianie kraju i ma na koncie m.in. modernizację mostu w położonej w bialskiej gminie Czosnówce.

W tamach inwestycji po prawej stronie jezdni, jadąc do Wysokiego od strony Rudnik, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, która poprawi bezpieczeństwo rowerzystów, zwłaszcza dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach. W planach jest także m.in.: budowa przepustów, roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne, umocnienie skarp, rowów i poboczy.

Magdalena Frydrychowska