Aktualności
Miliony dla ubogich

Miliony dla ubogich

Komisja Europejska przeznaczyła prawie 77 mln euro na pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców Polski w 2013 r.

Akcje pomocy organizuje Agencja Rynku Rolnego przy udziale organizacji charytatywnych. Agencja już ogłosiła warunki przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych. Przedmiotem dostaw będą specjalnie oznakowane produkty zbożowe, owocowo-warzywne, mleczne, mięsne, a także cukier i oleje, a otrzymają je osoby, które spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej (chodzi m.in. o członków ubogich rodzin wielodzietnych, bezrobotnych i bezdomnych). Etykieta na produktach żywnościowych wskazuje, że pochodzą one z programu finansowanego ze środków UE oraz że nie mogą być przeznaczone do sprzedaży.

W unijnym programie pomocy dla najuboższych uczestniczy 19 krajów UE. KE na jego realizację przeznacza ok. 500 mln euro rocznie. Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu – zajmuje trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii. Szacuje się, że 43 mln ludzi w UE jest zagrożonych niedostatkiem żywności, co – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia – oznacza, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso co drugi dzień. W Polsce z żywnościowej pomocy korzysta ok. 4 mln osób rocznie.

GU