Aktualności
Miliony na remonty

Miliony na remonty

Łukowski powiat otrzymał milionowe dotacje. Dzięki niespodziewanemu zastrzykowi gotówki uda się zrealizować wiele ważnych inwestycji.

Wniosek złożony do programu szwajcarskiego na polepszenie standardów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Łukowie zajął trzecie miejsce spośród wszystkich zgłoszeń, jakie napłynęły z województwa lubelskiego. Całkowity koszt zadania to ok. 2 mln zł, z czego dotacja wyniesie aż 85%. – Za te pieniądze chcemy wybudować budynek, na którego parterze powstanie pralnia i część administracyjno-gospodarcza. Natomiast na piętrze znajdzie się sala do ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Prace budowlane planujemy rozpocząć w tym roku, a zakończyć w przyszłym – tłumaczy starosta Janusz Kozioł.

Podobny czas realizacji ma kolejny projekt, na który starostwo uzyskało ogromną sumę. Wiosną ma się rozpocząć wdrażanie System Informacji Przestrzennej. Wcześniej jednak władze powiatu planują zakup specjalistycznych programów, które pozwolą na uruchomienie tzw. e-urzędu. – Wartość programu to ponad 4,5 mln zł. Wkład własny to 15%, reszta będzie pochodzić z unijnego programu dla samorządów powiatowych. Nasz wniosek znalazł się na drugim miejscu w woj. lubelskim – chwali się starosta.

Trwają również przygotowania do modernizacji mostu na rzecze Wildze w Wilczyskach.

Koszt inwestycji to 1,5 mln zł. – Most jest stary, ale położony przy bardzo ważnej trasie, dlatego chcielibyśmy go odbudować. Pieniądze będą pochodziły ze środków własnych. Złożyliśmy wprawdzie wniosek o dofinansowanie z rezerwy drogowej budżetu państwa i mamy nadzieję, że zostanie on rozpatrzonym pozytywnie – mówi J. Kozioł.

Co z poradnią?

Władze powiatu zdają sobie sprawę z tego, że pieniądze, które udało im się otrzymać to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Na remonty i modernizacje czekają inne budynki, które od lat nie były odnawiane. W bardzo złym stanie jest np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Od zeszłego podlega ona pod starostwo. Jak tłumaczy Janusz Kozioł, wiekowość i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej ma negatywny wpływ na kondycję budynku. – Zanim jednak zapadnie decyzja o remoncie, rzeczoznawca musi dokonać oględzin i wystawić opinię na temat stanu technicznego. Spodziewamy się jej w kwietniu. Jeśli okaże się, że remont nie będzie możliwy, wówczas poradnia zostanie przeniesiona do dawnego budynku I Liceum Ogólnokształcącego – informuje starosta.

Podnieść jakość kształcenia zawodowego

W kiepskim stanie są również budynki, w których znajdują się warsztaty Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. Władze powiatu twierdzą, że nie inwestowały w poprawę ich stanu, ponieważ przez ostatnie lata polityka państwa dążyła do likwidacji szkolnictwa zawodowego. – Niedawno zauważono, iż na rynku pracy brakuje fachowców: hydraulików, tynkarzy, malarzy. Część odeszła na emeryturę, część wyjechała za granicę. Dlatego będziemy starali się jak najszybciej doprowadzić do remontu warsztatów – zapewnia Kozioł. Tłumaczy jednak, że aby zapadły w tej sprawie konkretne decyzje, szkoły muszą przeanalizować potrzeby rynku oraz swoje możliwości kadrowe.

Agnieszka Wawryniuk