Aktualności
Miliony na ulice

Miliony na ulice

​Prezydent miasta Biała Podlaska przedstawił Białą Księgę Budowy i Remontów Dróg. Dokument dotyczy całej kadencji. Obejmuje lata 2020- 2023.

Włodarz podkreśla, że zaprezentowany plan budowy i remontu dróg jest wypełnieniem jego wyborczych obietnic. Dotychczas kalendarium modernizacji ulic było przygotowywane z roku na rok.

– W Białej Podlaskiej, tak jak i w innych samorządach, skala potrzeb przerasta skalę możliwości. Uznaliśmy, że partnerskim potraktowaniem mieszkańców będzie przyjęcie przez prezydenta i radę miasta planu budowy na całą kadencję. Został on przygotowany w zeszłym roku. Do zespołu, który zajął się opracowaniem, weszli obaj prezydenci, po dwóch radnych z każdego klubu, przedstawiciele wydziału dróg i wydziału inwestycji oraz dyrektor gabinetu prezydenta – wylicza włodarz.

Plan dotyczy zarówno dróg w układzie podstawowym (krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych o klasie Z i wyższej), jak i uzupełniającym (gminnych,lokalnych i dojazdowych).

Miejska sieć ulic liczy niespełna 300 km, z czego aż 50 km to drogi gruntowe. – Budowy i remonty w układzie podstawowym zamierzamy realizować w ramach środków z budżetu miasta. Będziemy też ubiegali o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, z budżetu państwa, programów krajowych i unijnych. Drogi w układzie uzupełniającym chcemy modernizować z pieniędzy pochodzących z budżetu miasta. Na ten cel co roku planujemy rezerwować przynajmniej 3 mln zł – tłumaczy prezydent.

W czteroletnim planie budowy i remontu dróg przewiduje się modernizację ulic: Sidorskiej, Akademickiej, Podmiejskiej, Armii Krajowej, Warszawskiej i Kościuszki. – Te ulice to drogi w układzie podstawowym. Łączna długość odremontowanych odcinków wyniesie 9 km. Szacunkowy koszt to 56 mln zł. Jeśli chodzi o drogi w układzie uzupełniającym, do remontu wybraliśmy 17 ulic. W tym roku będą to ulice: Nartowskiego, Lisia, Furmana i Sobolowa. Łączna długość wszystkich wynosi 4,5 km. Koszt inwestycji to 12,5 mln zł. Wiemy, że to ambitne założenie. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń i potencjalnych zagrożeń, ale jesteśmy pełni optymizmu, bo mamy już za sobą doświadczenie pierwszego roku kadencji. Z powodzeniem wykonaliśmy ubiegłoroczny budżet. Do tegorocznego też jesteśmy przygotowani – podsumowuje prezydent.

AWAW