Aktualności
Miliony na wozy strażackie

Miliony na wozy strażackie

Starostwo we współpracy z komendą powiatową straży pożarnej ubiega się o dofinansowanie w wysokości ok. 2,6 mln euro w ramach programu „Rozwój Współpracy Transgranicznej w Celu Ochrony Ludności i Środowiska w Obszarze Przygranicznym Polski i Białorusi”.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek straży pożarnej z powiatu łosickiego. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerem białoruskim, co znacznie wydłuża i komplikuje jego formalną stronę.

– Czekaliśmy niecierpliwie na akceptację projektu przez stronę białoruską. Mamy odpowiedź, iż po ocenie przez poszczególne ministerstwa tamtejszy parlament zatwierdził nasz projekt do realizacji – mówi wicestarosta Mariusz Kucewicz i uzupełnia: – To dobra wiadomość. Możemy przystępować do kolejnego etapu, którym będzie kompletowanie pozostałych dokumentów i podpisanie umowy. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostaną nowe wozy strażackie dla wszystkich jednostek będących w systemie KSRG z powiatu łosickiego.

DK