Aktualności
Miliony podzielone

Miliony podzielone

Wszystkie samorządy z terenu powiatu ryckiego otrzymały w sumie 70 mln zł z rządowego funduszu Polski Ład. Dzięki tym środkom zrealizują inwestycje, o których do tej pory mogli tylko pomarzyć.

Promesy przekazali 3 listopada senator Stanisław Gogacz i poseł Sławomir Skwarek, którzy przyjechali do Ryk. – Najwięcej wniosków dotyczyło infrastruktury drogowej, bo o jej poprawę najczęściej proszą mieszkańcy. Na drugim miejscu znalazły się inwestycje wodno-kanalizacyjne – powiedział S. Skwarek, komentując zadania, o realizację których zabiegały gminy z powiatu ryckiego, występując o środki z rządowego funduszu.

Dobrym przykładem inwestowania w oba rodzaje infrastruktury są samorządy Dęblina i Ryk. Miasto Dęblin (za łącznie 15,6 mln zł) zamierza poprawić stan ulic: Śląskiej, Starej i Niecałej. Chce też zmodernizować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 4 oraz Miejskie Przedszkole nr 1 „Bajka”.

Natomiast miasto i gmina Ryki, mając do dyspozycji 9,9 mln zł, postawiła na kanalizację. Nowa instalacja ma pojawić się na terenie w ulicach: Górnej, Swatowskiej oraz w części Kochanowskiego, Brzezinka i Janiszewskiej. Równocześnie dojdzie do przebudowy przepompowni przy ul. Kanałowej.

Odważnie pod względem inwestycji poszły gminy z powiatu ryckiego. Nowodwór zaplanował modernizację stacji wodociągowej. Przebudowa będzie kompleksowa. – Docieplimy budynek, wybudujemy nowy zbiornik, w planach mamy wymianę technologii i montaż fotowoltaiki – wylicza wójt Ryszard Piotrowski. Koszt zadania to 3,5 mln zł.

Z kolei gmina Kłoczew skupiła się na drogach. – Praktycznie w każdej miejscowości coś będziemy robili – zapewnia włodarz Zenon Stefanowski. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 8,3 mln zł samorząd zmodernizuje aż 27 dróg.

Stężyca, która otrzymała 9,8 mln zł, wyremontuje drogę w Paprotni, stadion oraz wymieni na nowoczesne oświetlenie w całej gminie.

Z kolei Ułęż przy wsparciu 8,7 mln zł może myśleć o modernizacji drogi w Korzeniowie i budowie wodociągu. – Powstanie on w Sarnach i Sobieszynie. Chcemy też wymienić azbestowy wodociąg w Ułężu i zakupić nowy wóz asenizacyjny – informuje wójt Barbara Pawlak.

Tomasz Kępka