Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Miłość nie tylko ludzka

Diecezjalny Dzień Rodziny to okazja do spotkania się ludzi, dla których rodzina jest największym dobrem. Przestrzeń parczewskiego sanktuarium umożliwia przemyślenie tego, co ważne. Był więc czas na słuchanie słowa Bożego w kwestii dotyczącej małżeństwa oraz na potwierdzenie miłości w obrzędzie ponowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Był to już drugi Diecezjalny Dzień Rodziny, przypadający w XI rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w parczewskiej bazylice, a potwierdzający duchową łączność z papieżem Benedyktem XVI, który na przełomie maja i czerwca przewodził będzie VII Światowemu Spotkaniu Rodzin w Madrycie.

Małżeństwo to zawierzenie

Świętowanie w Parczewie rozpoczęło się tak naprawdę w sobotę, 12 maja. Z obrazem Matki Bożej Parczewskiej, z zapalonymi lampionami oraz modlitwą różańcową na ustach wierni przeszli w procesji ulicami miasta, prosząc za wstawiennictwem Królowej Rodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin naszej diecezji.

Podczas katechezy otwierającej spotkanie w niedzielę, 13 maja, ks. bp Zbigniew Kiernikowski, wskazując na przymierze kobiety i mężczyzny z Bogiem, tłumaczył słowa „Ślubuję ci miłość”. – Chrześcijańscy małżonkowie ślubują sobie miłość na wzór miłości Chrystusa. Ślubuję ci miłość to znaczy oddaję się tobie całkowicie i na zawsze – mówił. – Małżeństwo chrześcijańskie to zawierzenie się dwojga wierzących mocy Boga z ufnością, iż to On uczyni ich jednym ciałem w Chrystusie. Jest to jedyne w swoim rodzaju związanie się z drugim człowiekiem dla przeżywania sakramentu jedności, przekraczające ludzki rozum i tylko ludzkie siły – nauczał. Jako główne zadanie życia małżeńskiego ksiądz biskup wymienił wolę wchodzenia w przebaczenie.

Budujące świadectwo

Diecezjalny Dzień Rodziny ubogaciły świadectwa. – Katarzyna i Bartłomiej Jełowieccy, związani z drogą neokatechumenalną, mówili o swoim dorastaniu do małżeństwa, jak też o tym, że należy uznać swoją słabość, a zarazem dać się poprowadzić Bogu na każdym etapie swego życia. Monika i Daniel Leszczyńscy wskazali na potrzebę stałej formacji małżonków. Natomiast prowadzący rodzinny dom dziecka Edyta i Jarosław Wojtasińscy tłumaczyli, w jaki sposób odkryli, że muszą przyjąć i pokochać dzieci, których nikt nie chciał obdarzyć miłością – relacjonuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Jacek Sereda. – Te świadectwa, mówiące o potrzebie zaufania Bogu i zachowywania stałej łączności z Kościołem, niewątpliwie były umocnieniem dla zebranych małżonków. Dla mnie również – przyznaje kapłan.

Otwarci na miłość Boga

– W życiu małżonków tajemnica miłości Boga objawia się w sposób najbardziej naturalny. To, co jest przejawem tylko ludzkiej miłości, zostaje zapłodnione miłością, która pochodzi od Boga, o ile człowiek nie zamknie się na nią – mówił bp. Z. Kiernikowski w homilii podczas Eucharystii, stanowiącej centralny punkt spotkania. Jej elementem był obrzęd odnowienia ślubów małżeńskich przed Panem Bogiem. Wzięło w nim udział około 500 par. – Głośne „przyrzekam” wypowiedziane przez tysiąc osób było moim zdaniem niesamowitym doświadczeniem. Wyczuwalny był duch modlitwy, bo też ci ludzie weszli w nią bardzo głęboko. Dało się obserwować przejęcie, ale i radość. To charakterystyczny moment także ze względu na to, że małżonkowie zebrani przed swoim biskupem pokazali tajemnice Kościoła: wspólnotę, bycie razem – dzieli się spostrzeżeniami ks. J. Sereda.

Podczas Eucharystii miała również miejsce instalacja dwóch nowych kanoników Kapituły Parczewskiej: ks. Andrzeja Biernata i ks. Franciszka Izdebskiego. Na zakończenie Mszy św. ks. prałat Tadeusz Lewczuk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, złożył księdzu biskupowi życzenia z okazji zbliżającej się dziesiątej rocznicy sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji oraz przekazał nowy album o bazylice parczewskiej.

Radosna integracja

Po Mszy św. odbyła się agapa przygotowana przez miejscową wspólnotę parafialną. Na najmłodszych czekało miasteczko zabaw i moc atrakcji. Warto dodać, że wcześniej dzieci wzięły udział w specjalnej katechezie. Prowadzące ją siostry pasjonistki mówiły o rodzinie, a potem zachęciły słuchaczy do spisania na kartonowych sercach postanowień i złożenia ich w bazylice na znak ofiary.

Spotkanie zakończył koncert pod bazyliką, które – jak zaznacza diecezjalny duszpasterz rodzin – wyróżniało zaangażowanie lokalnych artystów i dobre teksty. M.in. wiersze o tajemnicy życia czytał Jerzy Zelnik.

– Cieszy nas, że do Parczewa przyjeżdża coraz więcej młodych małżeństw. To także znak zainteresowania księży proboszczów, którzy zachęcali swoich parafian do udziału w tym spotkaniu. Spotkanie rodzin naszej diecezji było ważne – ubogaciło uczestników, przyniosło dużo pozytywnych i głębokich doświadczeń – dzieli się obserwacjami i opiniami uczestników ks. J. Sereda. A zaznaczając, że organizatorzy już myślą o przyszłorocznym dniu rodzin, przypomina o potrzebie stałego duchowego umacniania małżonków – poprzez uczestnictwo w Mszy św., sakramenty i udział w rekolekcjach dla małżeństw (informacje o nich można znaleźć na stronie www.wodazywa.pl).

KL