Kultura
Źródło: POWIATMINSKI
Źródło: POWIATMINSKI

Minął rok z Andriollim

Ponad dwieście osób wzięło udział w imprezie wieńczącej obchody Roku Michała Elwiro Andriollego na Mazowszu.

Spotkanie odbyło się 10 stycznia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Gospodarzami byli: prezes mińskiego PTTK Joanna Janicka, Robert Lewandowski z Fundacji Andriollego oraz dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej.

– Przez cały rok w miastach związanych z życiem twórcy odbywały się imprezy: konkurs ilustratorski do legendy związanej z Mazowszem, konkurs fotograficzny, recytatorski, turniej turystyczno-krajoznawczy tropami Andriollego, który prowadził przez Warszawę, Mińsk, Kałuszyn, Otwock, Józefów, Karczew i Nałęczów. W przejściu podziemnym na mińskim dworcu PKP powstał mural poświęcony artyście, a przy pomocy Fundacji Andriolliego wydawana była gazetka „Andriollówka” – podkreślała podczas uroczystości J. Janicka.

Wśród uczestników znaleźli się działacze organizacji promujących kulturę i turystykę powiatu mińskiego, nauczyciele i uczniowie, którzy wzięli udział w poszczególnych projektach w ramach obchodów Roku Andriollego, a także przedstawiciele samorządów lokalnych. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Andrzej Roman Ćwiek, burmistrz Nałęczowa, gdzie pochowany jest Andriolli, oraz Jan Kabencki, który w 1993 r. koordynował obchody setnej rocznicy śmierci artysty.

Szczególnym elementem towarzyszącym spotkaniu i nadającym mu wymiar międzynarodowy była wystawa fotografii obrazów oraz ikon, które artysta namalował podczas pobytu na zesłaniu. Są one przechowywane w Muzeum im. Wiktora i Apolinarego Wasniecowych w rosyjskiej Wiatce, a dokumentację fotograficzną sporządził i przywiózł do Polski R. Lewandowski.

Wyjątkową okazją była też możliwość obejrzenia oryginalnego obrazu Matki Boskiej Smutnej. Został on namalowany przez Andriollego i na co dzień zdobi kaplicę pamięci narodowej kościoła w Karczewie. W świątyni tej, w tygodniu poprzedzającym podsumowanie Roku Andriollego, odnaleziono jeszcze jeden, uważany dotychczas za zaginiony, obraz artysty.

Spotkaniu towarzyszyły także popisy krasomówcze uczniów, spektakl prezentujący wydarzenia z życia ilustratora i projekcja filmu, który wygrał festiwal filmów komórkowych o Andriollim.

– Niestety, podczas trwania Roku Andriollego nie udało się odbudować dworku artysty, który położony jest na granicy powiatu mińskiego. Należy jednak podkreślić, że organizatorom obchodów udało się zrobić wiele dobrego i efekt ich działań będzie widoczny nie tylko w Mińsku i na Mazowszu, ale i w całym kraju – powiedział burmistrz Mińska Marcin Jakubowski.

Organizatorami Roku Andriollego na Mazowszu byli: Fundacja Andriollego, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz PTTK Oddział w Mińsku Mazowieckim.


Elwiro Michał Andriolli

Urodził się 14 listopada 1836 r. w Wilnie, a zmarł w Nałęczowie 23 sierpnia 1893 r. Jego ojciec był Włochem, który przybył do Polski wraz z kampanią napoleońską, matka natomiast pochodziła z Wilna. Dzieciństwo i młodość Andriolli spędził na Litwie. Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany do rosyjskiej Wiatki. Po powrocie mieszkał kolejno w Mińsku Mazowieckim oraz w Brzegach k. Otwocka. Ilustrował największe dzieła polskiego romantyzmu: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Marię” Antoniego Malczewskiego. Ilustrował także wielkie dzieła pozytywistyczne Kraszewskiego oraz Orzeszkowej.

MD