Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Mistrz zawierzenia

13 sierpnia rossoska parafia św. Stanisława BM otrzymała relikwie i obraz bł. Jana Pawła II. Uroczystość intronizacji odbyła się przed nabożeństwem fatimskim.

Wizerunek papieża, w którym umieszczono fragment jego alby, został wniesiony do świątyni przez ministrantów. Obraz z relikwiami wystawiono w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po intronizacji zgromadzeni modlili się słowami Litanii do bł. Jana Pawła II, a następnie wzięli udział w Mszy św. celebrowanej przez ks. prałata Bogdana Sewerynika, pracownika dykasterii kurii rzymskiej ds. biskupów.

Niewola miłości

Podczas homilii kapłan mówił o bł. Janie Pawle II jako człowieku zawierzenia. Papież Polak całe swoje życie, już od początku biskupiej posługi w Krakowie, oddał Matce Bożej. Było to widać m.in. w jego biskupim herbie, w którym umieścił krzyż i literę M, oraz w zawołaniu „Totus Tuus”. Ojciec Święty w swoim nauczaniu bardzo często powracał też do Ślubów Jasnogórskich. Tłumaczył, że zawierzenie Matce Bożej nie czyni z człowieka niewolnika. – Papież nauczał, że zawierzenie to oddanie się w miłości. Jeśli powierzam komuś moje życie, to znaczy, że kocham i jestem kochany, że ufam, iż to, co będzie mi dane, jest dobre. Zawierzenie pomaga pogodzić się z tym, co przynosi życie. Taka postawa jednoczy mnie z Bogiem i mobilizuje do walki ze złem – mówił ks. B. Sewerynik.

Kapłan poprzypominał, że bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater nazywał Maryję Bramą, przez którą Bóg wszedł na świat.

Przyjdźcie wszyscy

Kaznodzieja podkreślał, że nasz kontakt z Bogiem pogłębia się także dzięki posiadanym przez nas zmysłom. Każda wizyta w świątyni przybliża nas do Stwórcy. Piękne obrazy i witraże, śpiewy i muzyka, zapach kadzidła, subtelny smak hostii i wykonywane gesty otwierają nas na Pana Boga i wyrażają naszą wiarę. Podobnie jest także z relikwiami. Dzięki nim mamy kontakt z tymi, którzy do końca byli wierni Najwyższemu.

– Uczmy się zawierzenia Matce Bożej całego życia, byśmy byli w stanie pogodzić się nie tylko z sukcesami, ale też z cierpieniem i chorobą, tak jak bł. Jan Paweł II. On był wspaniałym człowiekiem, bo ufał Panu Bogu i Matce Najświętszej – podsumował ks. prałat.

Po różańcu fatimskim ks. kan. Franciszek Izdebski, proboszcz parafii, zachęcał wiernych do częstej modlitwy przez obrazem i relikwiami naszego papieża. – Każdy może tu podejść, aby dotknąć relikwii i ucałować je oraz pomodlić się przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II. Zachęcam też do korzystania z modlitewnika, który będzie umieszczony przy obrazie – mówił.

Agnieszka Wawryniuk