Diecezja
Misyjna Loteria Fantowa

Misyjna Loteria Fantowa

11 maja 2008 roku w Dębowej Kłodzie odbyła się MISYJNA LOTERIA FANTOWA.

Głównym inicjatorem i organizatorem imprezy  było Koło Misyjne, działające przy miejscowej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa pod kierunkiem katechetki Małgorzaty Namielskiej. Dochód z loterii przeznaczono na adopcję na odległość pięciorga dzieci z parafii św. Piotra i Pawła w Bertounie (Kamerun).

Kilkaset fantów przygotowanych na loterię to dar serca dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieży z Gimnazjum w Dębowej Kłodzie dla zaadoptowanych dzieci. Młodzi Misjonarze z Dębowej Kłody już piąty rok uczestniczą w projekcie misyjnym Adopcji na odległość. Oprócz dzieci z Kamerunu wspierają również chłopca z Mongolii, dzieci z Domu Dziecka im. Marii  Romero w Nairobi (Kenia). Dwoje podopiecznych, pochodzących z Gruzji i Zambii, już ukończyło szkołę.

Leszek Sawicki