Aktualności
Modernizacja oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni

Ponad 76 mln zł będzie kosztować modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowie.

Zleceniodawcą inwestycji jest miejscowe Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej, a pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek zostanie złożony najprawdopodobniej już w tym miesiącu i – oprócz modernizacji oczyszczalni – będzie obejmował rozbudowę i renowację systemu kanalizacji sanitarnej, poprawę funkcjonowania systemu wodociągowego, a także modernizację stacji uzdatniania wody. PUiK zamierza również zakupić pojazdy specjalistyczne. Głównym celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności Łukowa poprzez rozwijanie infrastruktury komunalnej, rewitalizacja środowiska naturalnego wraz ze zwiększeniem efektywności eksploatacji urządzeń oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. 

MLS