Aktualności
Modlitwa o pokój i jedność

Modlitwa o pokój i jedność

W sanktuarium Królowej Podlasia w niedzielę 13 sierpnia rozpoczęły się trzydniowe uroczystości 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu.

Skoro Matka Boża już w ciągu historii pokazała, że jest Matką Jedności, to dziś w sposób szczególny modlimy się, aby ta jedność i pokój zaistniały nie tylko tutaj, ale także w naszej ojczyźnie, na Ukrainie, Białorusi, Europie i na całym świecie – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości powitania legata papieskiego w bazylice Matki Bożej Kodeńskiej.

Słowa pozdrowień wobec legata papieskiego na początku uroczystości przekazał biskup siedlecki Kazimierz Gurda. – Pierwsza koronacja, jak i ta najbliższa są wyrazem wielkiej czci, jaką cieszy się Maryja obecna w cudownym obrazie przybyłym do Kodnia prawie cztery wieki temu z Rzymu. Cieszy się wielką miłością ze strony wiernych, mieszkających na podlaskiej i mazowieckiej ziemi, należących do Kościoła prawosławnego, katolickiego obrządku greckiego i łacińskiego – mówił bp Gurda.

– Maryja burzy mury niezgody i buduje jedność. Doświadczali tego mieszkańcy Podlasia różnych narodowości. […] Ona, Matka Jedności, buduje naszą jedność ze Swoim Synem, a przez Niego z Ojcem Niebieskim. Ona łączy wszystkich między sobą, aby żyli w przyjaźni i wzajemnym szacunku. Ta jedność potrzebna jest nam dzisiaj w naszych rodzinach, parafiach, społecznościach, Ojczyźnie i między narodami – mówił bp K. Gurda.

– Na początku mojego pielgrzymowania do Kodnia, do Matki Najświętszej pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić. Jej przede wszystkim oddaję głęboki hołd i dziękuję, że Ona tutaj patronuje, w tej części Polski, i jednoczy wszystkie narody wokół tego sanktuarium. Dlatego arcybiskup krakowski Karol Wojtyła nazwał ją Matką Jedności – wskazał kard. S. Dziwisz.

Zwracając się do biskupa siedleckiego, wyraził wdzięczność za zaproszenie i przekazał słowa pozdrowień. – Pragnę złożyć najlepsze życzenia, aby nadal Kościół siedlecki pod twoim kierunkiem wzrastał, rozwijał się i był zarzewiem pokoju i jedności w naszej ojczyźnie i świecie – zakończył legat papieski słowa powitania.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił o. Daniel Biedniak OMI z Poznania. Zwracając się do pielgrzymów, wskazał, że dziś potrzebujemy zadać sobie pytanie o naszą wiarę. – Kiedy patrzymy w oblicze naszej Matki Kodeńskiej, doświadczamy, że Jej wiara była żywa. Oddała się do dyspozycji Bogu. […] Doświadczyła Pana Boga i dała Mu miejsce pod sercem. „Niech mi się stanie według słowa twego”. I to słowo niosła i niesie pośród nas. Matka jedności i przewodniczka wiary. Jest dla nas wzorem, bo w Niej „Słowo Ciałem się stało” – wskazał o. Biedniak.

– Popatrzmy w Jej oblicze i prośmy, by przymnażała nam wiary, by z Synem Swoim nas jednała, Synowi Swojemu nas oddawała i do Syna Swego nas prowadziła – mówił o. D. Biedniak.

Uroczystości jubileuszowe w Kodniu potrwają do wtorku 15 sierpnia. Punktem centralnym będzie uroczysta Msza św. sprawowana na kalwarii kodeńskiej o 12.00. Podczas Eucharystii w intencji pielgrzymów pod przewodnictwem legata papieskiego nastąpi nałożenie nowych koron, które zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka.

ks. Marek Weresa